MENU

Pomoc materialna dla studentów

W Akademii Sztuki Wojennej działa Wydział Spraw Studenckich i Doktoranckich, który zajmuje się obsługą socjalną studentów: informuje o aktualnych przepisach, doradza w sprawach indywidualnych w zakresie pomocy materilanej, ubezpieczenia czy ubiegania się o miejsce w domu studenckim.

Zakres pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuki Wojennej obejmuje:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • Zapomogi
  • Przyznanie miejsca w domu studenckim

Termin składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020: 1-19 sierpnia 2019 r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu przygotowanego specjalnie dla studentów Akademii:
http://www.akademia.mil.pl/rembridge


wróć