MENU

Wymagane dokumenty uprawniające do podjęcia studiów

Zasady rekrutacji na studia w roku 2019/2020

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Informacje kontaktowe dla kandydatów na studia w ASzWoj

Dane teleadresowe do punktów rekrutacyjnych na wszystkich wydziałach akademickich.

Informacje dotyczące studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Wojskowy

Informator dla Kandydatów na studia 2019/2020

Wszystkich Kandydatów, zainteresowanych podjęciem studiów w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi kierunków studiów oraz zasad rekrutacji.

Pomoc materialna dla studentów

W Akademii Sztuki Wojennej działa Wydział Spraw Studenckich i Doktoranckich, który zajmuje się obsługą socjalną studentów: informuje o aktualnych przepisach, doradza w sprawach indywidualnych w zakresie pomocy materilanej, ubezpieczenia czy ubiegania się o miejsce w domu studenckim.