MENU

Kadra naukowo-dydaktyczna

DYREKTOR INSTYTUTU HISTORII WOJSKOWEJ

płk dr hab. Juliusz S. TYM jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej. W latach 1996–2000 pełnił służbę w 15. Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa na stanowiskach dowódcy plutonu zmechanizowanego, dowódcy plutonu rozpoznawczego i kompanii rozpoznawczej. Ukończył kursy specjalistyczne m.in. kurs współpracy cywilno-wojskowej CIMIC, kurs taktyczno-operacyjny. W latach 2002–2006 pełnił służbę w Ministerstwie Obrony Narodowej. W 2012 r. w ramach praktyk pełnił służbę w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej G-2 Dowództwa Wojsk Lądowych oraz Wydziale Rozpoznania sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej.

W 2006 r. uzyskał w Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej stopień naukowy doktora nauk wojskowych w specjalności sztuka wojenna. W 2013 r. uzyskał w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia, w specjalnościach historia Polski i powszechna XX wieku, historia wojskowości, historia systemów bezpieczeństwa. W latach 2007–2016 pełnił służbę w Akademii Obrony Narodowej na stanowiskach: adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Wojennej, adiunkta w Zakładzie Analiz Współczesnych Konfliktów i Historii Wojen w Instytucie Strategii, kierownika Zakładu Analiz Rozwoju Sił Zbrojnych w Instytucie Strategii, profesora nadzwyczajnego – kierownika Katedry Historii Wojskowości w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, profesora nadzwyczajnego – prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Od lutego do czerwca 2016 r. pełnił obowiązki dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Od 1 października 2016 r. pełni służbę na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Sztuki Wojennej. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Strategii Wojskowej. Od 11 marca 2019 r. jest dyrektorem Instytutu Historii Wojskowej.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na historii wojskowej XX wieku oraz współczesnych konfliktach zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki wojennej. W centrum zainteresowań naukowych związanych ze współczesną sztuką wojenna znajdują się przeobrażenia na różnych poziomach sił zbrojnych mających wymiar zmiany strategicznej, a także problematyka wydajności bojowej wojsk.

Monografie:

 • Kawaleria w operacji i w walce. Koncepcje użycia i wyszkolenie kawalerii samodzielnej Wojska Polskiego w latach 1921–1939, Warszawa 2006, 2014.
 • Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 1920–1939 (zarys dziejów), (współautorzy Lesław Kukawski, Teodor Wójcik; redakcja naukowa Juliusz S. Tym), Grudziądz 2008.
 • Dywizja Pancerna. Organizacja i wyszkolenie, Warszawa 2009.
 • Polska 1. Dywizja Pancerna w Normandii, (współautor Jacek Kutzner), Warszawa 2010.
 • Pancerni i ułani generała Andersa, Broń pancerna i kawaleria pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Środkowym Wschodzie i we Włoszech 1941–1946, Warszawa 2012.
 • Wojska pancerne Polskich Sił Zbrojnych 1940–1947. Doktryna, organizacja, szkolenie i działania bojowe, Warszawa 2012.
 • Mokra, Działoszyn 1939. Działania wielkich jednostek Grupy Operacyjnej „Piotrków” w pierwszych dniach kampanii 1939 roku, (współautor Andrzej Wesołowski), Warszawa 2012, 2014.
 • Szkolić… Doskonalić… Być w gotowości do… Polskie jednostki pancerne w Wielkiej Brytanii w latach 1943–1946, Warszawa 2013.
 • Operacja „Józef”. Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie wiosną 1920 roku, Warszawa 2016.
 • Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Warszawa 2016, 2019.
 • Najnowocześniejsza armia II Rzeczypospolitej. Rzecz o motoryzacji wojska Polskich Sił Zbrojnych, Warszawa 2018.
 • Działania bojowe batalionu. Sytuacja – dowódca – decyzja, (współautor Wojciech Więcek), Warszawa 2018.

Redakcje naukowe:

 • Edward Ksyk, W barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich, wstęp, opracowanie i redakcja naukowa Juliusz S. Tym, Gdańsk 2012.
 • Leon Mitkiewicz, Kawaleria samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie 1939 roku, wstęp, opracowanie i redakcja naukowa Juliusz S. Tym, Kraków 2013.
 • Grzegorz Cydzik, Ułani, ułani… Wspomnienia, gawędy, opowieści, wstęp, opracowanie i redakcja naukowa Juliusz S. Tym, Warszawa 2013.
 • Teodor Cetys, Z Warszawy do Warszawy. Zapiski Cichociemnego, wstęp, opracowanie i redakcja naukowa Juliusz S. Tym, Warszawa 2014.
 • Dzieje Ułanów Jazłowieckich, wydanie II uzupełnione, zmienione i poprawione, opracowanie tekstu: K. Goździk, D. Koreś, M. Przybylak, P.M. Rozdżestwieński, redakcja naukowa Juliusz S. Tym, Warszawa 2019.

Edycje źródeł:

 • J. Cisek, G. Nowik, T. Rawski, W. Strzałkowski, M. Tarczyński, J.S. Tym, A.Cz. Żak, Bitwa Podolska i Wołyńska 5 IX – 21 X 1920. Dokumenty operacyjne, Warszawa 2014.
 • J. Cisek, J. Kirszak, D. Koreś, G. Nowik, M. Przybylak, T. Rawski, W. Strzałkowski, M. Tarczyński, J.S. Tym, A.Cz. Żak, Bitwa o Ukrainę 1 I – 24 VII 1920. Dokumenty operacyjne, część 1 (1 I – 11 V 1920), wstęp, zakończenie i opracowanie naukowe tomu Grzegorz Nowik i Juliusz S. Tym, Warszawa 2016.