MENU
plakat 1

plakat 2

INSTYTUT PRAWA I ADMINISTRACJI OBRONNEJ

Misją Instytutu Prawa i Administracji Obronnej jest przygotowanie personelu oraz wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej i dowódczej dla potrzeb systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym – Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych i instytucji międzynarodowych, zdolnych do zarządzania, kierowania i dowodzenia zespołami ludzkimi w warunkach pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego.
 

WŁADZE INSTYTUTU

Dyrektor

prof. nadz. dr hab. Piotr MILIK

e-mail: p.milik@akademia.mil.pl

Konsultacje: poniedziałek, godz. 13.00-14.00

 

Zastępca Dyrektora

ppłk dr inż. Dariusz NOWAK

tel. 261-813-173

e-mail: d.nowak@akademia.mil.pl

Konsultacje: środa, godz. 13.30-15.00; sobota i niedziela, 30 min. przed i po zajęciach

 

Specjalista

mgr Monika KLONOWSKA

tel. 261-813-173

e-mail: m.klonowska@akademia.mil.pl

KATEDRA PRAWA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KATEDRA ADMINISTRACJI I PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

KATEDRA ADMINISTRACJI I PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

KATEDRA PRAWA MEDIÓW, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH TECHNOLOGII

Doktoranci IPiAO