MENU

Konferencja naukowa "Wrzesień 1939 - nowe ustalenia"

Instytut Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, we współpracy z innymi wojskowymi i cywilnymi placówkami naukowymi, organizują w dniach 10–11 października 2019 r., konferencję naukową Wrzesień 1939 – nowe ustalenia. Spotkanie poświęcone będzie problematyce nowych ustaleń i faktów wokół kampanii polskiej 1939 roku oraz jej odbiorowi w historiografii i kulturze.

Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy oraz ukazanie najnowszych ustaleń dotyczących problematyki Września 1939. W dotychczasowej literaturze przedmiotu eksponowano przede wszystkim wątek militarny i polityczny, często marginalizując aspekt działalności służb specjalnych, jak również społeczno-kulturowy wydźwięk Września 1939 roku.

Organizatorzy Konferencji pragną zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • przygotowania obronnego państwa polskiego, w tym przygotowania mobilizacyjne, plany operacyjne sił zbrojnych, plany operacyjne sojuszników, agresorów oraz państw trzecich;
 • organizacji oddziałów wojskowych, w tym czynniki determinujące przyjęcie konkretnych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych;
 • faktycznej wartości bojowej oddziałów wojskowych, poziom wyszkolenia żołnierza, jego wytrzymałość psychofizyczna, jak i stan morale;
 • wartości poszczególnych dowódców, ich zdolności, wiedzę, wyszkolenie, umiejętności dowódcze, kompetencje oraz doświadczenia bojowe;
 • poziomu przygotowania dowództw i sztabów do planowania, organizowania i prowadzenia działań, w tym ich zdolność do rozwiązywania problemów taktycznych i operacyjnych, rozkazodawstwa;
 • poziomu przygotowania naczelnych władz wojskowych do kierowania oraz dowodzenia siłami zbrojnymi w warunkach jednoczesnego prowadzenia obrony na dwóch frontach;
 • zagadnień organizacji, funkcjonowania i działalności wywiadu i kontrwywiadu, jak również działań dywersyjnych w okresie przed i podczas kampanii polskiej 1939 roku;
 • zagadnień dyplomacji, jak też polityki wewnętrznej Polski, jej sojuszników, agresorów oraz państw trzecich, w okresie przed i po wybuchu II wojny światowej;
 • wpływu na kształtowanie się postaw różnych grup społecznych państwa polskiego, w tym związków wyznaniowych, mniejszości narodowych itp.;
 • zbrodnie wojenne, terror pierwszego okresu dwóch okupacji;
 • fenomenu Września 1939 roku w kulturze (kino, literatura, teatr, sztuka) oraz ewolucję poglądów na to zagadnienie w historii i naukach społecznych;  
 • stanu badań i perspektywy rozwoju badań nad wojskowością polską lat 1918–1939.

 

Pomimo, że tematyka konferencji wpisuje się w obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej, organizatorzy mają nadzieję, że nie stanie się ona miejscem wymiany sztampowych poglądów, a będzie platformą dyskusji i ożywczej myśli, będących zaczynem do szerszego, głębszego i nowatorskiego podejścia do badań nad zagadnieniami z historii wojskowości tamtego okresu.

Zgłoszenie formularzowe (dostępne u dołu strony) prosimy składać do sekretariatu komitetu organizacyjnego konferencji do 23 sierpnia 2019 r.

Adres e-mail sekretariatu konferencji: j.topyla@akademia.mil.pl

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bazy hotelowej Akademii Sztuki Wojennej (po wcześniejszej rezerwacji) pod numerem telefonu 261-814-348.

Fot.: Niszczenie godła RP na szlabanie granicznym (źródło: domena publiczna)

Dokumenty do pobrania:


wróć