MENU

Powrót Napoleona

Z początkiem października 2017 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej – przed budynkiem Komendy (nr 101), odsłonięte zostało popiersie cesarza Napoleona Bonaparte, które w czasach funkcjonowania Wyższej Szkoły Wojennej znajdowało się na dziedzińcu szkoły.

Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią dokonań poprzednich placówek, przede wszystkim Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej oraz Wyższej Szkoły Wojennej działającej w Polsce i za granicą w latach 1919-1946. To właśnie na terenie tej szkoły, w Warszawie, u zbiegu ulic Koszykowej i Suchej, w 1923 roku stanął pomnik Napoleona Bonaparte.

Jego oficjalne odsłonięcie odbyło się 3 maja 1923 r., a w wydarzeniu wziął udział marszałek Ferdynand Foch, człowiek niezwykle ceniony przez Marszałka Piłsudskiego i przyjaciel Polski, co okazywał kilkakrotnie w czasie istotnych rozmów międzynarodowych. Obecność Focha podczas odsłonięcia popiersia Napoleona miała szczególne znaczenie ze względu na fakt, że był on miłośnikiem metod słynnego dowódcy i autorem wielu rozpraw traktujących o wykorzystaniu taktyki Napoleona w ówczesnych uwarunkowaniach. W tym samym roku marszałek Foch przyjął tytuł Marszałka Polski (mianowanie nastąpiło 13 kwietnia 1923 r.) oraz przyjął Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari (4 maja 1923 r.).

Od tego czasu „[...] wchodzących słuchaczy witało na podwórku szkoły popiersie „boga wojny” Napoleona I-ego, stojące na wysokim cokole z napisem „Wielkiemu Wodzowi Wyższa Szkoła Wojenna” (por. źródła). Wielu polskich oficerów okresu międzywojennego posiadało pamiątkowe zdjęcia wykonane pod pomnikiem Cesarza – podczas rozpoczęcia bądź zakończenia nauki.

Monument zaprojektowany został przez mjr. Michała Kamieńskiego, a wykonanie dzieła powierzono braciom Łopieńskim. Popiersie Napoleona umiejscowiono na trzymetrowym cokole, wspierały je cztery orły zrywające się do lotu. Pod koniec II wojny światowej pomnik został najprawdopodobniej rozebrany i ukryty. Po wojnie odnaleziono jedynie popiersie, które w rejestrach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zapisano w latach sześćdziesiątych XX w., a następnie wystawiono je na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum.

Dziś, dzięki przychylności władz Muzeum Wojska Polskiego, historyczne popiersie zostało wypożyczone na okres trzech lat i czasowo wróciło do matecznika – kontynuatorki misji Wyższej Szkoły Wojennej – Akademii Sztuki Wojennej.


__________

W. Chocianowicz, W 50-lecie Powstania Wyższej Szkoły Wojennej, Londyn 1969.
www.warszawa1939.pl (http://www.warszawa1939.pl/index.php?r1=napoleon&r3=0)
www.dzieje.pl (http://dzieje.pl/aktualnosci/napoleon-w-warszawie-inauguracja-pomnika)
www. iochota.pl (https://iochota.pl/artykul/pomnik-napoleona/3011)


wróć