MENU
plakat 1

plakat 2

Regulamin konferencji

1. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, budynek nr 56 (Klub).
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.
3. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów na sesjach plenarnych i w sesjach tematycznych. Przewiduje się wystąpienia do 15 minut. W przypadku chęci zgłoszenia wystąpienia obowiązkiem prelegenta jest przeslanie abstraktu do 31 marca 2017r. Organizator po zapoznaniu się z nadesłanym materiałem zastrzega sobie możliwość decydowania o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia.
4. Planuje się wydanie recenzowanej monografii naukowej. Teksty referatów do publikacji powinny zostać przesłane do sekretariatu konferencji na adres mailowy konferencji d.domalewska@akademia.mil.pl w terminie najpóźniej do 31 maja 2017 r. Wymogi redakcyjne referatów zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym.
5. Za wystąpienia oraz za publikację referatów autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.


wróć