MENU
 

Kwestionariusz ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Zestawienie wyników oceny zajęć dydaktycznych

Karta obiegowa

Oświadczenie o utracie legitymacji

Potwierdzenie odrobienia zajęć z WF

Przesunięcie terminu egzaminu/zaliczenia

Regulamin studiów

Rekrutacja I i II stopień - Ankieta osobowa

Rekrutacja I i II stopień - Podanie o przyjęcie na studia

Rezygnacja ze studiów