MENU

Warsztaty do sytuacji wyjściowej (STARTEX) systemu symulacyjnego JTLS-GO do ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo pk. JESION-19

W dniach 11-12 września br. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) zostały przeprowadzone kolejne warsztaty do ćwiczenia dowódczo – sztabowego wspomaganego komputerowo pk. JESION – 19. Organizatorem i prowadzącym przedsięwzięcie było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, a uczestniczyli w nim przedstawiciele CSiKGW, Dowództw Komponentów oraz jednostek biorących udział w ćwiczeniu. Celem warsztatów było ustalenie i zatwierdzenie położenia jednostek w systemie symulacyjnym Joint Theatre Level Simulation - Global Operations (JTLS-GO), na I dzień ćwiczenia (STARTEX). Dodatkowo uaktualniono struktury dowodzenia stron ćwiczenia (wojska własne, przeciwnik, strona cywilna), wyposażenia wojsk w SpW i ŚBiM. Potwierdzono wprowadzone do systemu podstawowe parametry bazodanowe oraz ustalono kierunki dalszej pracy związanej z budową scenariusza w systemie symulacyjnym JTLS-GO

Rozpoczęcie warsztatów STARTEX na auli CSiKGW

 

Opracował: ppłk Jarosław CZAPLA

Zdjęcia: st. chor. sztab. Piotr PRZYBOROWSKI


wróć