MENU

Warsztaty budowy bazy danych w systemie symulacyjnym JTLS-GO do ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo pk. JESION-19

W dniach 3-4 września br. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) zostały przeprowadzone warsztaty bazy danych scenariusza do ćwiczenia dowódczo – sztabowego wspomaganego komputerowo pk. JESION – 19.
Organizatorem i prowadzącym przedsięwzięcie było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ).       W warsztatach uczestniczyła kadra CSiKGW, przedstawiciele Dowództw Komponentów SZ oraz jednostek wojskowych biorących udział w ćwiczeniu. Celem warsztatów było uszczegółowienie struktury dowodzenia stron ćwiczenia, wyposażenia wojsk w SpW oraz ŚBiM, uzgodnienie podstawowych parametrów bazodanowych oraz przyjęcie kierunków dalszej pracy związanych z budową scenariusza w systemie symulacyjnym Joint Theatre Level Simulation - Global Operations (JTLS-GO).
 
Rozpoczęcie warsztatów na auli CSiKGW.
 
Opracował: ppłk Jarosław CZAPLA
Zdjęcie: st. chor. sztab. Piotr PRZYBOROWSKI

wróć