MENU

WARSZTATY OPERACYJNE BRYGADY LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ W CSiKGW

W dniach 02-03 września 2019 r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW), odbyły się Warsztaty Operacyjne z Kierowniczą Kadrą Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Celem warsztatów, było uszczegółowienie zasad wykorzystania systemu symulacyjnego Joint Theatre Level Simulation - Global Operations (JTLS-GO) oraz modułu  zarządzania ćwiczeniem Joint Exercise Management Module (JEMM) w czasie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo.
Podczas warsztatów rozpatrzono następujące zagadnienia:
     • wykorzystanie systemu JTLS w ćwiczeniach;
     • rola operatora systemu symulacyjnego JTLS i grupy operacyjnej podgrywki podczas realizacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo;
     • przygotowanie informacji niezbędnej do stworzenia bazy danych scenariusza ćwiczenia w JTLS Database Development System (DDS);
     • specyfikacji działań lotnictwa morskiego w rejonie akwenu Morza Bałtyckiego w systemie JTLS;
     • systemu meldunkowego działań lotnictwa, generowanego przez system JTLS;
     • wykorzystanie modułu JEMM w ćwiczeniach.
Podczas podsumowania warsztatów, podziękowano oficerom CSiKGW za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz wyrażono chęć zorganizowania kolejnych warsztatów.
 
Uczestnicy warsztatów operacyjnych BL MW w CSiKGW.
 
 
Opracował: ppłk Tomasz JAKUBCZAK
Zdjęcie: st. chor. sztab. Piotr PRZYBOROWSKI

wróć