MENU

Udział przedstawicieli CSiKGW w ćwiczeniu CWIX 2019

Grupa oficerów CSiKGW w składzie: ppłk Mariusz KOZIOŁ, ppłk Grzegorz MAZUREK oraz ppłk Krzysztof ŻWIREK w dniach 10.06 – 27.06.2019 r. wzięła udział w ćwiczeniu CWIX 2019 (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration) organizowanym w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy.
Sojusznicze Dowództwo NATO ds. Transformacji, które przewodzi programowi CWIX, charakteryzuje go w następujący sposób: CWIX odnosi się do szerokiego spektrum technicznej i proceduralnej interoperacyjności między obecnie wdrożonymi, przyszłymi i eksperymentalnymi możliwościami. Testy interoperacyjności przed i w trakcie rozwoju skracają czas wdrożenia i koszty, minimalizują możliwość wystąpienia awarii systemów w misjach NATO i umożliwiają narodom projektowanie interoperacyjności w swoich systemach. Jednocześnie CWIX wspiera innowacje, identyfikując i rozwiązując problemy z interoperacyjnością, eksperymentując z alternatywnymi metodami i badając nowe technologie. CWIX pomaga utrzymać przewagę militarną NATO i wojsk narodowych w coraz bardziej złożonym i niepewnym globalnym środowisku bezpieczeństwa.
Przedstawiciele CSiKGW uczestniczyli w pracach dwóch grup roboczych: Modelowania i Symulacji (Modeling and Simulation, M&S) oraz Grupy Roboczej Analityków (Analyst Working Group, AWG).
Cele ćwiczenia CWIX 2019 realizowano w następujących obszarach:
  1. Rozwiązania teleinformatyczne wdrażane i wdrożone w SZ RP. Obszar ten obejmował tematy:
     • Wsparcie procesów dowodzenia i kierowania oraz tworzenie świadomości sytuacyjnej na szczeblu taktycznym i operacyjnym Wojsk Lądowych. W ramach tematu główny nacisk położono na:
             o Sprawdzenie możliwości wymiany informacji operacyjnych oraz obrazu sytuacji lądowej pomiędzy stanowiskami dowodzenia szczebla taktycznego i operacyjnego Wojsk Lądowych.
             o Sprawdzenie możliwości wymiany informacji o wojskach własnych i współpraca z NATO FAS. 
     • Wsparcie procesów dowodzenia i kierowania, tworzenie świadomości sytuacyjnej oraz sprawdzenie możliwości wymiany informacji o sytuacji powietrznej w Siłach Powietrznych oraz w wojskach OPL. W ramach tematu omawiano zagadnienia:
             o Wymiana informacji pomiędzy stanowiskami dowodzenia na poszczególnych poziomach dowodzenia w Siłach Powietrznych. 
             o Sprawdzenie poprawności implementacji protokołów komunikacyjnych.
  2. Rozwiązania teleinformatyczne, nowe technologie proponowane do wdrożenia w SZ RP. Obszar ten obejmował tematy:
      • Tworzenie świadomości sytuacyjnej na poszczególnych poziomach dowodzenia w Wojskach Lądowych. W ramach tematu omawiano zagadnienia:
             o Sprawdzenie możliwości wymiany informacji operacyjnych oraz obrazu sytuacji lądowej pomiędzy stanowiskami dowodzenia szczebla taktycznego i operacyjnego Wojsk Lądowych.
             o Sprawdzenie możliwości wymiany informacji o wojskach własnych i współpraca z NATO FAS.
      • Monitorowanie położenia wojsk własnych. W ramach tematu omawiano zagadnienia:
             o Sprawdzenie poprawności implementacji protokołu NVG. 
             o Sprawdzenie możliwości integracji z systemem NCOP.
Podczas ćwiczenia zrealizowano szereg testów bilateralnych weryfikujących możliwość współpracy systemu JTLS m. in. z systemami: JAŚMIN, FENIKS C2IS, ŁEBA, DUNAJ, PGO, NCOP oraz iGEOSIT. Łącznie przedstawiciele CSiKGW wykonali 145 testów, z 13 systemami C2IS w 10 standardach wymiany danych.
Tegoroczna edycja ćwiczenia CWIX była rekordowa zarówno pod względem ilości krajów, które wzięły w niej udział (38 państw),  jak i liczby uczestników (ponad 1500 osób). 
Kadra Centrum z przedstawicielami innych instytucji SZ RP

wróć