MENU

Kolejna edycja kursu operatorów systemu symulacyjnego JTLS zakończona

17 maja 2019 r. dobiegł końca dwutygodniowy kurs operatorów systemu symulacyjnego JTLS

W czerwcu br. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone ćwiczenie z wojskami DRAGON-19. W jego ramach odbędzie się ćwiczenie dowódczo sztabowe wspomagane komputerowo, w którym wykorzystany zostanie system symulacyjny działań połączonych JTLS. 
Na potrzeby ćwiczenia, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych przeprowadziło kurs operatorów systemu symulacyjnego JTLS, w którym uczestniczyło 111 żołnierzy reprezentujących jednostki wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczestnicy kursu z dużym zaangażowaniem przyswajali wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi stacji roboczej JTLS. Duży nacisk położono na prawidłowe przekształcanie treści zadań taktycznych i operacyjnych na rozkazy w systemie JTLS, nabycie umiejętności sprawnego śledzenia zmian w sytuacji taktycznej a także wyszukiwania informacji w odpowiednich elementach interfejsu WHIP (Web Hosted Interface Program).
W ramach ćwiczenia końcowego, przeprowadzonego z udziałem oficerów DG RSZ oraz jednostek podległych, dokonano sprawdzenia przygotowania uczestników kursu. Po jego zakończeniu wszyscy szkoleni otrzymali zaświadczenia uprawniające do obsługi systemu JTLS podczas ćwiczeń wspomaganych komputerowo. 


wróć