MENU

Ćwiczenie studyjne pk. BRAMA-19 w Centrum Symulacji

W dniach 8-11 kwietnia br. na bazie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych (CSiKGW) zrealizowano trzeci etap ćwiczenia studyjnego pk. BRAMA-19. Był on zwieńczeniem wcześniejszych, trwających blisko dwa tygodnie etapów, w czasie których słuchacze kursów Wydziału Wojskowego, przedstawiciele Straży Granicznej, wybranych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej oraz studentów cywilnych, planowali działania obronne dywizji. Weryfikacja wypracowanych dokumentów bojowych została dokonana w czasie kierowania walką przy wykorzystaniu systemu symulacyjnego JTLS (Joint Theater Level Simulation). 
Ćwiczący zorganizowali swoje miejsca pracy w oparciu o pomieszczenia Centrum, których wyposażenie teleinformatyczne i kwaterunkowe przygotowały zespoły funkcjonalne CSiKGW. Elementy Kierownictwa Ćwiczenia, a w nim Grupy Operacyjne podgrywające przełożonego, sąsiadów i podwładnych oraz siły przeciwnika funkcjonowały w odseparowanych, odpowiednio przygotowanych i skonfigurowanych pod względem sprzętowym pomieszczeniach. W roli operatorów systemu symulacyjnego JTLS wystąpili oficerowie i podoficerowie Centrum, ponadto kadra CSiKGW wykonywała zadania w Centrum Koordynacyjnym, a także w zespole AAR (After Action Review) oraz zespole administratorów systemu, w sumie obsadzając 30 stanowisk JTLS. Oficerowie Centrum wchodzili również w skład Zespołu Podawania Wiadomości, gdzie realizowano zasilanie ćwiczących różnymi rodzajami informacji przy wykorzystaniu aplikacji JEMM (Joint Exercise Management Module) – co miało miejsce we wszystkich trzech etapach ćwiczenia BRAMA-19. 
Ponadto w ćwiczeniu skutecznie wykorzystano programy FAST (Functional Area Support Training) i JTS (Joint Targeting System), które dedykowane są do wsparcia realizacji procesu targetingu, stanowiąc kolejny, ważny i twórczy krok badań nad efektywnym wdrożeniem odpowiednich procedur w tym obszarze w Siłach Zbrojnych.
Specyfika ćwiczenia, potrzeby personalne i sprzętowe, wymagały ścisłej współpracy CSiKGW i WWoj, co zaowocowało bezproblemowym i sprawnym przebiegiem ćwiczenia. Wykorzystanie symulacji komputerowej pozwoliło zapewnić pełen realizm rozwoju sytuacji operacyjnej i taktycznej obszaru działań wojsk i Straży Granicznej oraz generować nowe problemy taktyczne do rozwiązywania w czasie rzeczywistym. Jest to niezaprzeczalnym atutem ćwiczeń wspomaganych komputerowo, pozwalającym efektywniej przygotowywać słuchaczy do dowodzenia i kierowania w walce, jak również w miarę obiektywnie ocenić nabyte przez nich umiejętności.

 
Podwładni ćwiczącego dowództwa Brygady na stanowisku LOCON

 
Stanowisko podwładnego ćwiczącego dowództwa Dywizji

 
Grupa Operacyjna Brygady Kawalerii Powietrznej

 
Stanowisko pracy jednej z grup rodzajów wojsk (artyleria)

 
Kierowanie jednostkami przeciwnika w zespole OPFOR

 
Widok strony głównej modułu JEMM przygotowanego do ćwiczenia pk. BRAMA-19

 

Opracował: ppłk Mirosław KĘDZIERSKI

Zdjęcia: st. chor. Grzegorz OLCZAK


wróć