MENU

Warsztaty targetingu i ognia połączonego pk. TARGET-19-2

W dniach od 5 do 7 marca br. w odpowiednio skonfigurowanych sieciach teleinformatycznych i specjalnie przygotowanych pomieszczeniach Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj zostały przeprowadzone warsztaty targetingu i ognia połączonego pk. TARGET – 19-2. Organizatorem i prowadzącym przedsięwzięcie było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, a uczestniczyli w nim dodatkowo przedstawiciele Dowództw Komponentów: Powietrznego, Lądowego i Morskiego – z komórek odpowiedzialnych za tematykę stanowiącą podstawę warsztatów. Celem było doskonalenie realizacji procesu rażenia celów wrażliwych czasowo, zgrywanie komórek TST /Time Sensitive Targets Cells/ w procesie rażenia celów wrażliwych czasowo oraz opracowanie procedur obowiązujących podczas rażenia celów wrażliwych czasowo. Kadra i pracownicy CSiKGW przygotowali infrastrukturę i sieci teleinformatyczne, a także występowali w roli operatorów systemu symulacyjnego JTLS wspomagającego realizację warsztatów urealniając przebieg procesu TST, wykrywanie i rozpoznawanie obiektów, wyznaczania wykonawcy oraz oceny skutków oddziaływania ogniowego. Dodatkowym atutem było przygotowanie i wykorzystanie stanowisk pracy umożliwiających wykorzystanie programu FAST – dedykowanego do wsparcia procesu targetingu i ognia połączonego. Warsztaty merytorycznie wspierał ppłk dr inż. Tomasz CAŁKOWSKI - specjalista Wydziału Wojskowego ASzWoj w rozpatrywanej tematyce.
 


Połączona Komórka Rażenia Celów Wrażliwych Czasowo (JTST) – DO RSZ

 
Stanowisko pracy komórki TST Komponentu Morskiego

 
Stanowisko pracy komórki TST Komponentu Powietrznego

 
Stanowisko pracy komórki TST Komponentu Lądowego

 
Wykorzystanie programu FAST przez kadrę ASzWoj


wróć