MENU

Zakończenie specjalistycznego kursu operatorów systemu symulacyjnego JTLS dla żołnierzy WOT

W dniach 25.02 - 08.03.2019r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych został przeprowadzony kurs specjalistyczny operatorów stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.
Celem kursu było przygotowanie jego uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym w zakresie obsługiwania stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS. Uwzględniając założony cel kursu oraz wymagania dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej uczestników, zrealizowano zadania szkoleniowe związane ze specyfiką działania jednostek WOT, szczególną uwagę poświęcając na użycie małych jednostek zadaniowych (High Resolution Unit) oraz wykorzystanie w działaniach bezzałogowych statków powietrznych (unmanned aerial vehicle). Ponadto, uczestnicy kursu realizowali zadania z obszaru sił powietrznych, wojsk lądowych, sił specjalnych, logistyki oraz dowodzenia wojskami.
W kursie uczestniczyło 29 żołnierzy jednostek WOT z całego kraju. Warunkiem ukończenia kursu było uczestnictwo w zajęciach programowych, uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć oraz zaliczenie ćwiczenia kontrolnego. Oceny bieżące kursanci zdobywali podczas dwóch testów sprawdzających oraz testu podsumowującego całość przerobionego materiału. Natomiast, w czasie ćwiczenia kontrolnego musieli wykazać się umiejętnościami praktycznej obsługi stacji roboczej JTLS, min. przygotowaniem stacji roboczej do pracy, rysowaniem grafiki operacyjnej, przygotowaniem i realizacją rozkazów bojowych i analizą meldunków w systemie symulacyjnym JTLS.
Na zakończenie kursu, uczestnikom wręczono zaświadczenia ukończenia kursu dopuszczające do samodzielnej obsługi stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS w czasie ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo.

 
Uczestnicy kursu podczas zajęć z zadań wsparcia ogniowego realizowanych w systemie symulacyjnym JTLS
 
Ćwiczenie kontrolne – praktyczny sprawdzian nabytych umiejętności podczas kursu
 
Kurs zakończył się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu Specjalistycznego przeszkolenia operatorów systemu symulacyjnego JTLS
 
Uczestnicy Specjalistycznego przeszkolenia operatorów systemu symulacyjnego JTLS w CSiKGW

 

Opracował: ppłk Władysław BIAŁO
Zdjęcia: st. chor. Grzegorz OLCZAK


wróć