MENU

Zakończenie specjalistycznego kursu operatorów systemu symulacyjnego JTLS

W dniach 11-22.02.2019r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych został przeprowadzony kurs specjalistyczny dla operatorów stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS.
Celem kursu było przygotowanie jego uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym w zakresie obsługiwania stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS. Uwzględniając założony cel kursu oraz wymagania dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej uczestników, zrealizowano zadania szkoleniowe z obszaru sił powietrznych, wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił specjalnych, logistyki oraz dowodzenia wojskami.
W kursie uczestniczyło 19 przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych Sił Zbrojnych RP. Warunkiem ukończenia kursu było uczestnictwo w zajęciach programowych oraz zaliczenie ćwiczenia kontrolnego, podczas którego uczestnicy kursu musieli wykazać się umiejętnościami praktycznej obsługi stacji roboczej JTLS, min. przygotowaniem stacji roboczej do pracy, rysowaniem grafiki operacyjnej, stawianiem rozkazów bojowych i analizą meldunków w systemie symulacyjnym JTLS.
Na zakończenie kursu, uczestnikom wręczono zaświadczenia ukończenia kursu dopuszczające do samodzielnej obsługi stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS w czasie ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo.

Uczestnicy kursu w podczas zajęć z przygotowania stacji roboczej do pracy.

Ćwiczenie kontrolne – praktyczny sprawdzian nabytych umiejętności podczas kursu.

Kurs zakończył się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu Specjalistycznego przeszkolenia operatorów systemu symulacyjnego JTLS

Opracował: ppłk Władysław BIAŁO
Zdjęcia: st. chor. Grzegorz OLCZAK


wróć