MENU

Pierwsza edycja kursu administratorów aplikacji JEMM w 2019 roku

W dniach 11 - 15 lutego 2019 roku został przeprowadzony kolejny kurs administratorów aplikacji JEMM (Joint Exercise Management Module).  Do jego realizacji wykorzystano zmodernizowaną i odpowiednio skonfigurowaną pracownię w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. 
Zajęcia prowadziła kadra Centrum, wśród której znaleźli się również absolwenci ubiegłorocznej, grudniowej edycji kursu. Przedmiotem szkolenia było nabycie umiejętności zarządzania  JEMM w poszczególnych etapach realizacji ćwiczenia. Przeznaczone ono było dla osób pełniących funkcje Administratorów Scenariusza zakładających i obsługujących bazę danych aplikacji, z uwzględnieniem podstawowych technicznych aspektów instalacji na serwerze. 
Pierwszy dzień zajęć stanowiły wykłady poświęcone określeniu miejsca aplikacji JEMM w ćwiczeniach, omówieniu struktury i zasad tworzenia bazy danych. Kolejne dni poświęcone zostały praktycznym ćwiczeniom, podczas których uczestnicy kursu nabyli umiejętności samodzielnej pracy oraz koordynowania działalności funkcyjnych zespołu autorskiego ćwiczenia odpowiedzialnego za plan podawania wiadomości oraz plan obserwacji.
Końcowym elementem było sprawdzenie uczestników kursu z opanowanej wiedzy i praktycznego przygotowania treningowego scenariusza ćwiczenia w aplikacji JEMM. Wszyscy kursanci pomyślnie przeszli przez ten etap, czego finalnym akcentem było wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu i dopuszczenie do pełnienia funkcji administratorów scenariusza w aplikacji JEMM.
W kursie udział wzięło 10 oficerów i podoficerów z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

 
Uczestnicy kursu na stanowiskach pracy.
 
Egzamin prowadzony przez instruktora ppłk. Mirosława KĘDZIERSKIEGO.

 

Opracował: ppłk Mirosław KĘDZIERSKI
Zdjęcia: st.chor. Grzegorz OLCZAK
Włodzimierz CHREMETA


wróć