MENU

Ćwiczenie studyjne TWIERDZA - 19 w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych

W dniach 14-18.01.2019r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych został przeprowadzony I etap ćwiczenia studyjnego TWIERDZA-19. Ćwiczenie realizował Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej ze studentami i uczestnikami Wyższych kursów Sztabowych oraz Podyplomowego Studium Operacyjno-Taktycznego. W ćwiczeniu udział wzięli również zaproszeni goście, reprezentujący Straż Graniczną, Wojska Obrony Terytorialnej oraz studentów cywilnych Wydziału.
W ramach ćwiczenia CSiKGW zarządzało aplikacją Joint Exercise Management Module (JEMM), za pomocą której realizowany był Plan podawania wiadomości. Ponadto, na potrzeby I etapu ćwiczenia specjaliści z CSiKGW rozwinęli sieć informatyczną dla 172 użytkowników końcowych, wydzielono 19 zestawów komputerowych, serwer JEMM, 9 drukarek sieciowych oraz przygotowano odpowiednią konfigurację kwaterunkową. Rozwinięto sieć telefoniczną, a także wykorzystano po raz pierwszy system audiowizualnego powiadamiania do przekazania ćwiczącym bieżących informacji o przebiegu ćwiczenia, plików multimedialnych oraz elementów podgrywki. 
Etap II ćwiczenia będzie realizowany w dniach 21-26.01.2019r. w m. Przemyśl podczas którego będzie kontynuowane wsparcie ćwiczenia aplikacją JEMM obsługiwaną przez dwóch oficerów z CSiKGW.

Opracował.  ppłk Tadeusz POLANOWSKI
Zdjęcia: st. chor. Grzegorz OLCZAK


wróć