MENU

CBB

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką analityczno-ekspercką, powołaną z inicjatywy ministra Obrony Narodowej, której przeznaczeniem jest prowadzenie badań i analiz, pobudzanie debaty oraz rozwijanie innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

W ramach Centrum działają ośrodki badawcze w zakresie m.in. studiów nad wyzwaniami cywilizacyjnymi, badań Azji oraz studiów przestrzeni postsowieckiej. Prowadzi działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, tworzącą aktywną platformę współpracy między środowiskami analitycznymi w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Ponadto jest jednostką wspierającą proces dydaktyczny w Akademii Sztuki Wojennej.