MENU
plakat 1

plakat 2

Rozpoczęcie "Kursu doskonalącego dla kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika" (kod 8101080).

W dniu 09.09.2019 r. rozpoczął się "Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika" planowany do realizacji realizowany w dniach 09.09 - 08.11.2019 r.

Uroczystej inauguracji dokonał Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP płk Roman KOPKA wraz z Szefem Pionu Doskonalenia Kursowego wz. płk. Robertem RYCZKOWSKIM. W swoim wystąpieniu Szef Zarządu P-1 podkreślił niebagatelną rolę jaką spełnia funkcjonowanie terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) w resorcie Obrony Narodowej.

Celem szkolenia na kursie doskonalącym jest przygotowanie i doskonalenie jego uczestników do praktycznej realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych w obszarze administrowania zasobami osobowymi na potrzeby pokojowego i wojennego uzupełnienia SZ RP.


wróć