MENU
plakat 1

plakat 2

Uff i po wakacjach ...

W dniu 02.09.2019 r., po przerwie dydaktycznej, w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęto realizacje kursów doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych służby czynnej SZ RP, żołnierzy rezerwy oraz pracowników RON.

Zainagurowane zostały zajęcia na kursach:

  1. Zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych RP (realizowany w dniach 02 - 20.09.2019 r.);
  2. Szkolenie specjalistyczne kandydatów na stanowiska Pełnomocnika (Zastępcy Pełnomocnika) do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (realizowany w dniach 02 - 27.09.2019 r.);
  3. Zaawansowany kurs tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego (realizowany w dniach 02 - 13.09.2019 r.).

Natomiast od dnia 09.09.2019 r. rozpoczynają się kursy:

  1. Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych (realizowany w dniach 09 - 20.09.2019 r.);
  2. Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP na poziomie taktycznym (realizowany w dniach 09 - 17.09.2019 r.);
  3. Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika (realizowany w dniach 09.09 - 08.11.2019 r.).

Pełna oferta kursów realizowanych przez Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów w II połowie 2019 r. znajduje się na stronie Akademii Sztuki Wojennej (Centra/Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów/Oferta Kursów).


wróć