MENU
plakat 1

plakat 2

ZAKOŃCZENIE LEGII AKADEMICKIEJ

W Akademii Sztuki Wojennej, 18 kwietnia 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie II edycji programu „Legii Akademickiej”. Ochotnicze szkolenie ukończyło 154 studentów.

Akademia Sztuki Wojennej po raz drugi uczestniczyła w „Legii Akademickiej”. W bieżącym roku do udziału w programie zgłosiło się 201 studentów - w tym 178 z ASzWoj i 23 z innych uczelni. Zgodnie z limitem Ministerstwa Obrony Narodowej, do realizacji szkolenia przystąpiło 180 ochotników. Szkolenie ukończyły 154 osoby.

- Program Ministerstwa Obrony Narodowej „Legia Akademicka” rozwijany w Akademii Sztuki Wojennej, jest bardzo ważny z punktu widzenia obronności oraz budowania rezerw i potencjału, który może zasilić siły zbrojne w przyszłości. Kompleksowy program umożliwia uzyskanie wiedzy i kompetencji oraz kształtuje postawy w taki sposób, abyście mogli Państwo praktycznie wykorzystać wiedzę, którą teoretycznie pozyskaliście - podsumował płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prorektor ds. wojskowych w ASzWoj.

Płk Majchrzak mówił również o budującej postawie tegorocznych uczestników „Legii Akademickiej” oraz przypomniał przedwojenną historię tej formacji. Uczestnikom, a także wszystkim innym osobom zaangażowanym w realizację programu, prorektor ds. wojskowych podziękował za poświęcony czas i wysiłek włożony przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Ppłk Jacek Jarzyna, dowódca Legii Akademickiej w Akademii Sztuki Wojennej, złożył meldunek okolicznościowy, w którym omówił program szkolenia i osiągnięcia jego uczestników. - Byłem z naszymi studentami przez cały okres szkolenia i pragnę z dumą zameldować, że nasi studenci tworzą elitę pośród wszystkich absolwentów Legii Akademickiej (…). Dobre imię Akademii Sztuki Wojennej będzie wtórowało praktycznemu szkoleniu naszych legionistów w jednostkach wojskowych – podsumował ppłk Jarzyna.

Przez kilka tygodni szkolenia zrealizowano 30 godzin zajęć teoretycznych z przedmiotów, takich jak: taktyka, szkolenie medyczne, szkolenie strzeleckie, szkolenie prawne, SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka), zabezpieczenie logistyczne, łączność, terenoznawstwo, regulaminy, kształcenie obywatelskie.

Studenci ochotnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu modułu podstawowego części teoretycznej programu w ramach „Legii Akademickiej”.

Prymusi tegorocznej „Legii Akademickiej” w Akademii Sztuki Wojennej:

  • pierwsza lokata – Jakub Antczak;
  • druga lokata – Katarzyna Oleksiuk;
  • trzecia lokata – Patryk Szafjański.

Ponadto ochotnicy, którzy wzorowo wykonywali zadania oraz wykazali się dużym zaangażowaniem podczas szkolenia, otrzymali wyróżnienia rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej.

Na rembertowskich legionistów czeka jeszcze praktyczna część programu, którą zrealizują w czasie wakacji w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia Sił Zbrojnych.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu.


wróć