MENU

Kurs doskonalący "Szkolenie specjalistyczne kandydatów na stanowiska Pełnomocnika (Zastępcy Pełnomocnika) ds. ochrony informacji niejawnych" (kod 8101054) w dniach 13.11 - 07.12.2018 r.

rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 211.

Przed rozpoczęciem szkolenia należy zarejestrować konto na platformie LMS ILIAS, na stronie Wydziału Kształcenia na Odległość ASzWoj (http://www.akademia.mil.pl/lms-ilias-logowanie) i zrealizować część wstępną, obowiązkową, przed przybyciem na kurs.

Część wstępną należy wykonać na platformie szkoleniowej CDKO i CS OPBMR: https://ilias.akademia.mil.pl/login.php?cmd=force_login&client_id=PDKW.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw organizacyjnych kursu dostępne będą, po zarejestrowaniu się i założeniu konta, na platformie szkoleniowej CDKO.


wróć