MENU
plakat 1

plakat 2
16paź

Uroczyste zakończenie kursu rezerwy w CDKO

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, 15 października 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie "Kursu przeszkolenia kadr rezerwy”.

14paź

Rozpoczęcie "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego" oraz "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony".

W dniu 09.10.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego" oraz "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu...

07paź

"Kurs obrony przeciwrakietowej" (kod 8101117)

planowany do realizacji w dn. 14 – 18.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 14.10.2019 r. o godz. 7.30 w sali nr 212 bud. nr 101 (Wydział Wojskowy).

Przed rozpoczęciem szkolenia należy zarejestrować konto na platformie LMS ILIAS, na stronie Wydziału Kształcenia na Odległość ASzWoj (

07paź

KURS "KIEROWANIE TERENOWYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO"

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Akademii Sztuki Wojennej, 7 października 2019 r., odbyła się uroczysta inauguracja kursu „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW)”.

04paź

"Kurs doskonalący żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału" (kod 8101092)

planowany do realizacji w dn. 07 – 25.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 333 bud. nr 101.

04paź

Kurs doskonalący "Szkolenie specjalistyczne uzupełniające dla Pełnomocników (Zastępców Pełnomocników) do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych" (kod 8101055)

planowany do realizacji w dn. 07 – 11.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 211 bud. nr 56.

04paź

Kurs doskonalący "Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego" (kod 8031001)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 06.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 118 bud. nr 56.

04paź

"Podstawowy kurs kadrowy dla oficerów" (kod 8101081)

planowany do realizacji w dn. 09.10 – 15.11.2019 r. rozpocznie się w dn. 09.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 121 bud. nr 56.

27wrz

Kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego (kod 9101014)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 05.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 114.

27wrz

Kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony (kod 9101015)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 05.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 115.

17wrz

Rozpoczęcie kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01 (kod 9101012)

W dniu 17.09.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01". Dzień wcześniej, 16.09.2019 r., kursanci po sprawdzeniu stawiennictwa i...

10wrz

Rozpoczęcie "Kursu doskonalącego dla kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika" (kod 8101080).

W dniu 09.09.2019 r. rozpoczął się "Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowiska służbowe