MENU
plakat 1

plakat 2

Działalność Centrum Badań nad Bezpieczeństwem

Działalność Centrum Badań nad Bezpieczeństwem:

 • Publikowanie miesięcznych biuletynów poświęconych bieżącym zagrożeniom dla bezpieczeństwa
 • Przygotowanie raportów na temat najpoważniejszych zjawisk i wydarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa i regionu
 • Przygotowanie wspólnych raportów z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi
 • Udział ekspertów w konferencjach poświęconych bezpieczeństwu
 • Organizacja konferencji dla osób mających wpływ na bezpieczeństwo kraju

W 2018 roku CBB opublikowało:
31 biuletynów, 32 raporty tematyczne
1 biuletyn specjalny  z okazji konferencji o cyfrowych technologiach uzależniających

Adresaci:

 • Minister Obrony Narodowej i najwyższe kierownictwo MON
 • Dyrektorzy kluczowych departamentów w MON
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Minister Koordynator Służb Specjalnych oraz szefowie SWW, AW, SKW, ABW i CBA
 • Ministrowie i wiceministrowie: MSWiA, Sprawiedliwości i Cyfryzacji 
 • Dyrektorzy kluczowych departamentów w MSZ
 • Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
 • Szefowie ASzWoj i innych uczelni wojskowych
 • Dyrektorzy innych zainteresowanych instytucji (np. PISM, OSW, KSAP itp.)