MENU
 

O konferencji

Konferencja naukowa
„Burza” na Wołyniu. Wokół dziejów 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Termin: 29 stycznia 2018 roku.
Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Miejsce i czas: Konferencja rozpocznie się 29 stycznia 2018 roku o godzinie 11.00, w Auli Biblioteki Głównej (sala 30, budynek 14) w Akademii Sztuki Wojennej przy Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa-Rembertów.

Celem konferencji jest określenie stanu badań i wymiana aktualnej wiedzy na temat wołyńskiej 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Przypomnienie historii jednostki wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego, która jako pierwsza ujawniła się i przystąpiła do realizacji planu „Burza”, jest nad wyraz aktualne w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wołyńska 27. DP AK powstała na obszarze, na którym w czasie drugiej wojny światowej okupanci radziecki i niemiecki prowadzili politykę narodowościową prowadzącą do zniszczenia narodu polskiego (terror, aresztowana, egzekucje, wysiedlenia). Aby dopełnić miary apokalipsy Polaków na Wołyniu, od początku 1943 roku rozpoczęła się antypolska ukraińska rebelia, prowadząca do czystek etnicznych. W tych geopolitycznych warunkach, gdy do Polski w styczniu 1944 roku wkroczyła wroga polskiej armii podziemnej radziecka Armia Czerwona, sformowanie kilkutysięcznej regularnej jednostki wojskowej należy uznać za fenomen.

Wynikiem konferencji ma być publikacja, zawierająca referaty biorących w niej udział prelegentów.

Pliki do pobrania:

  • PROGRAM KONFERENCJI
    Plik Konferencja 27. DP AK na Wołyniu program.doc , waga pliku: [18 KB] , [PROGRAM KONFERENCJI]

wróć