MENU

Zakończyło się ćwiczenie BRAMA-18

Podstawowym celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach komórek wewnętrznych organów dowodzenia na stanowiskach dowodzenia szczebla taktycznego. Ćwiczące obsady operacyjne stanowisk dowodzenia dywizji oraz brygady skupiały się m.in. na problemie wykonania marszu z tylnej strefy działań do strefy działań bezpośrednich, a docelowo – złamaniu natarcia przeciwnika w szerokim pasie obrony; Zastanawiano się jak najskuteczniej wykorzystać Wojska Obrony Terytorialnej, a także potencjał Straży Granicznej i instytucji pozamilitarnych.

Każdy z trzech etapów ćwiczenia miał również określone cele szkoleniowe. W fazie pierwszej, realizowanej w murach Akademii, wypracowano decyzję do przemieszczenia się wojsk oraz obrony, a także przygotowano niezbędną dokumentację tych procesów. Drugi etap, odbywający się na Suwalszczyźnie, objął współdziałanie wojsk operacyjnych ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz tzw. układem pozamilitarnym, pracę w terenie połączoną z rekonesansami lądowymi i powietrznymi, wypracowanie decyzji do obrony dywizji i brygady, stawianie zadań przez ćwiczących dowódców, a w efekcie synchronizację działań.

W trzecim, końcowym etapie, skupiono się na kierowaniu walką dywizji i brygady z wykorzystaniem systemu symulacyjnego JTLS, znajdującego się na wyposażeniu Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Ten etap był nowym elementem, wprowadzonym w tak praktycznym wymiarze po raz pierwszy. Wypracowany przez ćwiczące sztaby warianty działania w obronie zostały wprowadzone do systemu symulacyjnego i zweryfikowane w starciu z fikcyjnym przeciwnikiem. Dzięki wykorzystaniu systemu JTLS możliwe było urealnienie sytuacji taktycznej i zapewnienie jej nieprzewidywalności, a ponadto szczegółowe określenie liczby wydanych rozkazów (prawie 2500 tys. w etapie trzecim), zużycia amunicji i rakiet przez obie strony konfliktu oraz ich strat (ludzie i sprzęt).

Podczas końcowego omówienia BRAMY-18, wszyscy rozjemcy przedstawili swoje wnioski i spostrzeżenia, poczynione podczas ostatnich trzech tygodni pracy. Większość z nich podkreślała bardzo duże zaangażowanie i aktywność ćwiczących, a ostateczne oceny każdego z ćwiczących zespołów oscylowały wokół oceny „dobrej”.  

Za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie i bardzo dobre oceny w trakcie ćwiczenia BRAMA-18, kilkunastu słuchaczy i studentów otrzymało wyróżnienia:

 • ppłk Sławomir Kułaga (WKOS)
 • ppłk Adam Słowikowski (WKOS)
 • ppłk Tomasz Sawczuk (WKOS)
 • mjr Ireneusz Sienkiewicz (KDB)
 • kpt Paweł Kowalczyk (PSOT)
 • ppłk Dariusz DRÓŻDŻ (WKOS)
 • mjr Zbigniew Graca (KDB)
 • mjr Artur Filipowicz (KDB)
 • kpt Tomasz Stępczyński (PSOT)
 • kpt Rafał Ordyniec (PSOT)
 • kpt Piotr Michałowski (PSOT)
 • mjr Bartłomiej Ostrzewski (21 PBOT)
 • mjr SG Wojciech Bartoszewicz (SG)
 • ppłk Mirosław Januszkiewicz (WKOS)
 • mjr Arkadiusz Skrzek (KDB)
 • Andrzej Flejter (kierunek „Obronność”)

Płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prorektor ds. wojskowych ASzWoj oraz kierownik ćwiczenia BRAMA-18, wraz z płk. dr. hab. Krzysztofem Krakowskim, dziekanem Wydziału Wojskowego i zastępcą kierownika ćwiczenia BRAMA-18, wręczyli wyróżnionym certyfikaty i podziękowali wszystkim uczestnikom ćwiczenia za duży wysiłek. – Dziękuję słuchaczom za zaangażowanie, a kadrze za stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia tego ćwiczenia. Na pewno jesteśmy bogatsi o wnioski i doświadczenia, które zawsze są kwintesencją takich przedsięwzięć, i które zaowocują w przyszłości.

Filmowe podusmowanie ćwiczenia BRAMA-18:

*  *  * 

Ćwiczenie BRAMA-18 rozpoczęło się 9, a zakończyło 26 kwietnia br. Przebiegało w trzech etapach:

 • 9-13.04.2018 r. – stacjonarnie w Akademii Sztuki Wojennej (Wydział Wojskowy)
 • 16-22.04.2018 r. – Suwałki, Białystok
 • 23-27.04.2018 r. – stacjonarnie w Akademii Sztuki Wojennej (Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych)

W ćwiczeniu udział wzięli:

 • Studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego: Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny, Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny, Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne [obu edycji], Kurs Dowódców Batalionów, koło naukowe wojsk specjalnych „Militarni”;
 • 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej;
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku;
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Komenda Główna Straży Granicznej;
 • Podlaski Oddział Straży Granicznej;
 • Mobilny Zespół Zabezpieczenia Geograficznego;
 • 25. Brygada Kawalerii Powietrznej (rekonesans powietrzny);
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (BSR)

Zobacz również:


wróć