MENU

PK.ZZP.261.72.2019 USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.77.2019 Dostawa sprzętu oraz projektora multimedialnego.

PK.ZZP.261.64.2019 WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZO-PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA ?WYMIANA ROZDZIELNIC NISKIEGO NAPIĘCIA, OPOMIAROWANIA ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA DO AG

PK.ZZP.261.70.2019 DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM

PK.ZZP.261.69.2019 SZKOLENIA Z ZAKRESU IT I ZARZĄDZANIA DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM SYMULACJI I KOMPUTEROWYCH GIER WOJENNYCH 2019

PK.ZZP.261.65.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Wymiana filtra basenowego w budynku nr 6"

PK.ZZP.261.60.2019 REMONT WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W LATACH 2019-2020

PK9.261.9.2019 Świadczenie nowelizacji, rozbudowy i aktualizacji do najnowszych modułów oraz świadczenie usługi stałej opieki technicznej i serwisowej autorskiego oprogramowania zintegrowanego systemu obsługi dydaktyki funkcjonującego w ASzWoj

PK.ZZP.261.56.2019 NAPRAWA ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W LATACH 2019 - 2020.

PK.ZZP.261.59.2019 Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wdrożeniem w celu dostosowania wyposażenia teleinformatycznego Akademii Sztuki Wojennej dla potrzeb szkoleniowych

PK.ZZP.261.55.2019 Zaprojektowanie i wykonanie zadania: Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku nr 1 o dwa dodatkowe pomieszczenia

PK.ZZP.261.54.2019 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA : ROZBUDOWA KONTROLI DOSTĘPU W BUDYNKU NR 101 ORAZ ROZBUDOWA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU IP W BUDYNKACH Nr 101, Nr 129 i NA TERENIE PARKU SPRZĘTU TECHNICZNEGO w ASzWoj