MENU

PK9.261.9.2019 Świadczenie nowelizacji, rozbudowy i aktualizacji do najnowszych modułów oraz świadczenie usługi stałej opieki technicznej i serwisowej autorskiego oprogramowania zintegrowanego systemu obsługi dydaktyki funkcjonującego w ASzWoj

PK.ZZP.261.48.2019 WYKONYWANIE KONSERWACJI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.50.2019 DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.51.2019 Dostawa foteli biurowych

PK.ZZP.261.45.2019 Dostawa serwera, urządzeń sieciowych i wideokonferencyjnych dla CSiKGW

PK.ZZP.261.47.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej budynku nr 25 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

PK.ZZP.261.39.2019 Dostawa materiałów i sprzętu gospodarczego dla Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.35.2019 Dostawa artykułów elektrycznych dla Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.42.2019 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY

PK.ZZP.261.31.2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ BUDYNKU NR 25 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

PK.ZZP.261.41.2019 Zaprojektowanie i wykonanie zadania: rozbudowa istniejącego systemu elektronicznego przechowywania kluczy /DK/ w budynkach nr 14 i nr 101 na terenie Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.38.2019 Dostawa aparatów fotograficznych, rzutników, sprzętu multimedialnego oraz tablic interaktywnych z projektorem