MENU

PK.ZZP.261.42.2019 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY

PK.ZZP.261.31.2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ BUDYNKU NR 25 WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

PK.ZZP.261.41.2019 Zaprojektowanie i wykonanie zadania: rozbudowa istniejącego systemu elektronicznego przechowywania kluczy /DK/ w budynkach nr 14 i nr 101 na terenie Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.36.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych pn. Remont kapitalny Sali Rady Wydziału nr 101 i 102 oraz remont Sali komputerowej nr 23 wraz z wyposażeniem w budynku nr 22 na terenie Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.40.2019 Usługa drukowania okładek, materiałów promocyjnych, informatorów, kalendarzy oraz teczek

PK.ZZP.261.30.2019 Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

PK.ZZP.261.34.2019 WYKONANIE USŁUGI WYCINKI I PIELĘGNACJI DRZEW NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.33.2019 Wykonanie usługi rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych oraz kolejowych i autobusowych dla zabezpieczenia podróży zagranicznych i wizyt delegacji zagranicznych w Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.32.2019 Dostawa sprzętu kuchennego dla Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.27.2019 Rozbiórka kompleksu budynków nr 33, 32, 31, 32a i 31a na terenie Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.23.2019 Roboty budowlane w zakresie naprawy asfaltowych nawierzchni drogowych na terenie ASzWoj w latach 2019-2020

PK.ZZP.261.20.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Remont elewacji budynku Nr 14