MENU

PK.ZZP.261.29.2019 Dostawa bonów towarowych w formie kart elektronicznych

PK.ZZP.261.25.2019 Świadczenie kompleksowych usług serwisowych związanych z eksploatacją maszyn: VERSANT 80 i XEROX D-110 w Akademii Sztuki Wojennej, Nr sprawy PK.ZZP.261.25.2019;

PK.ZZP.261.17.2019 Usługa w zakresie utrzymania czystości w budynkach Akademii Sztuki Wojennej

Pk9.261.14.2019 SUKCESYWNA DOSTAWA KSIĄŻEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH W WERSJI DRUKOWANEJ LUB NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM DO BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK9.261.13.2019 USŁUGĘ ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA KADRY, STUDENTÓW I SŁUCHACZY ORAZ PERSONELU ZABEZPIECZAJĄCEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W CZASIE ĆWICZEŃ PK. BRAMA 19

PK9.261.3.2019 Realizacja usług transportowych na rzecz Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.9.2019 Remont pomieszczeń na III piętrze w budynku nr 25 pod laboratoria WBN wraz z dostawą i montażem mebli biurowych

PK9.261.7.2019 REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 27 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU INTERNATU NA BUDYNEK BIUROWY NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK9.261.1.2019 Dostawa niszczarek dla Akademii Sztuki Wojennej

PK9.261.2.2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZOPROJEKTOWEJ DLA ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU NR 69 W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ PPOŻ., WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO