MENU

PK.ZZP.261.89.2019 Zaprojektowanie i wykonanie zadania: Rozbudowa istniejących systemów elektronicznego przechowywania kluczy /DK/ oraz telewizyjnego systemu nadzoru IP w budynkach nr 2 i nr 28

PK.ZZP.261.92.2019 USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.80.2019 REMONT WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU Nr 6 NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.72.2019 USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.67.2019 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu drukującego

PK.ZZP.261.77.2019 Dostawa sprzętu oraz projektora multimedialnego.

PK.ZZP.261.68.2019 Remont 10 mieszkań w budynku nr 59 w latach 2019 - 2020

PK.ZZP.261.64.2019 WYKONANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZO-PROJEKTOWEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA ?WYMIANA ROZDZIELNIC NISKIEGO NAPIĘCIA, OPOMIAROWANIA ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA DO AG

PK.ZZP.261.70.2019 DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM

PK.ZZP.261.69.2019 SZKOLENIA Z ZAKRESU IT I ZARZĄDZANIA DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM SYMULACJI I KOMPUTEROWYCH GIER WOJENNYCH 2019

PK.ZZP.261.65.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Wymiana filtra basenowego w budynku nr 6"

PK.ZZP.261.60.2019 REMONT WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W LATACH 2019-2020