MENU
25maj

Biblioteka cyfrowa ASzWoj coraz bliżej

W Akademii Sztuki Wojennej realizowany jest projekt pn. Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj, obejmujący digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku. 23 maja br. odbyło się oficjalne spotkanie z firmą ICT ProZone, głównym wykonawcą portalu, na którym udostępnione zostaną zasoby biblioteki cyfrowej.

25maj

Integracja przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego

W dniu 23 maja br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj odbyło się seminarium naukowe nt.: "Wybranych aspektów integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego".

24maj

73. rocznica rozbicia obozu NKWD w Rembertowie

23maj

Dyrektor WIM z wizytą w ASzWoj

21 maja br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorzem Gielerakiem.

23maj

Start ćwiczenia AIR SHIELD-18 w ASzWoj

W dniach 21-25 maja br. w Wydziale Wojskowym, przy współpracy z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej, prowadzone jest międzynarodowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pod kryptonimem AIR SHIELD-18.

22maj

Sekretarz stanu w MON z wizytą w Akademii Sztuki Wojennej

22 maja 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomaszem Zdzikotem.

18maj

Awanse w ASzWoj

18 maja br. w Sali Tradycji odbyły się uroczystości związane ze zmianami kadrowymi w Akademii Sztuki Wojennej.

17maj

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

17 maja br. w murach Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się VII ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Tematem szczegółowym tegorocznego spotkania była ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa.

17maj

Sztafeta Niepodległości i Ognisko Pamięci

Już w najbliższy czwartek, 21 czerwca br. odbędzie się Sztafeta Niepodległości, organizowana przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej. W tym sportowym wydarzeniu wezmą udział pracownicy, studenci i słuchacze ASzWoj.

16maj

Wizyta przedstawicieli Daniel Morgan Graduate School w ASzWoj

16 maja br. w Akademii Sztuki Wojennej wizytę złożyli przedstawicie uczelni Daniel Morgan Graduate School: Dziekan i Przewodniczący Narodowego Programu Bezpieczeństwa, dr Steven Meyer oraz Dyrektor ds. Studenckich, Tisia Saffold. Delegacji towarzyszył przedstawiciel Vision Group, Maciej Wewiór.

16maj

Kadra CSOPBMR ASzWoj na szkoleniu w Drawsku Pomorskim

W dniach 14-15 maja br. kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczyła w metodycznych zajęciach pokazowych dotyczących organizowania i prowadzenia szkolenia z OBPMR na poziomie batalionu/dywizjonu przy wykorzystaniu Poligonowego ośrodka szkolenia z OPBMR SZ RP zlokalizowanego na obiektach CSWL Drawsko Pomorskie.

14maj

Nowy impuls dla relacji transatlantyckich. Daniel Morgan Graduate School zainaugurowało działalność w Europie

14 maja 2018 r. swoją działalność na Europę rozszerzyła specjalizująca się w tematyce obronności i bezpieczeństwa narodowego szkoła Daniel Morgan Graduate School of National Security (DMGS).

08maj

Podróż studyjna SKN „Pogranicznik”

30kwi

Zakończyło się ćwiczenie BRAMA-18

24kwi

Oblicza współczesnego terroryzmu

W dniach 23-24 kwietnia br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej odbyła się dwudniowa konferencja pt.: „Oblicza współczesnego terroryzmu”.

24kwi

Wojska inżynieryjne: zawsze gotowe, często pierwsze (BRAMA-18)

Scenariusz ćwiczenia BRAMA-18 przewiduje przemieszczenie dywizji i brygady z południowego, w odległy, północno-wschodni kraniec kraju. Nie sposób tego dokonać bez wojsk inżynieryjnych, których wyodrębnione zespoły kroczą zawsze na czele ugrupowania, sprawdzając, czy dalsze poruszanie się jest możliwe.

23kwi

Nowości wydawnicze ASzWoj (kwiecień)

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami, które ukazały się w kwietniu nakładem Wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej.

22kwi

Stulecie odzyskania niepodległości

21kwi

Słuchacze i kadra ASzWoj odwiedzili polskie miejsca pamięci w Wilnie

21 kwietnia br. kadra oraz słuchacze Wydziału Wojskowego, kończąc II fazę ćwiczenia studyjnego BRAMA-18, odbyli podróż do Wilna.

20kwi

"Logistyka a Bezpieczeństwo" 2018 za nami

W dniach 19-20 kwietnia br. odbyła się IX edycja Konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo 2018”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Logistyki (KNSL) działające przy Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

19kwi

Kolejne liceum pod patronatem ASzWoj

19 kwietnia br. w Sali Tradycji odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego objęcia patronatem przez Akademię Sztuki Wojennej CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza, należącego do Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie.

18kwi

Stosunki międzypaństwowe na Bliskim Wschodzie – perspektywa izraelska

17 kwietnia br. w Akademii Sztuki Wojennej gościł dr Lawrence Weinbaum, dyrektor Izraelskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych, z wykładem pt.: Stosunki międzypaństwowe na Bliskim Wschodzie z perspektywy izraelskiej. Rolę gospodarza tej wizyty pełnił płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj.

17kwi

BÓBR-18, zakończenie szkoleniowego sprawdzianu

17kwi

Zadania Ogniw Podsystemu Pozamilitarnego (BRAMA-18)

Podczas ćwiczenia BRAMA-18, zagadnieniu współpracy z administracją publiczną poświęcono kilkugodzinne spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku we wtorek, 17 kwietnia br.

16kwi

Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

13kwi

Zmiany kadrowe w ASzWoj

13 kwietnia br. w Sali Tradycji odbyły się uroczystości związane ze zmianami kadrowymi w Akademii Sztuki Wojennej. Prorektor ds. wojskowych, płk dr hab. Dariusz Majchrzak, wręczył akty mianowania na wyższe stanowiska oraz pożegnał oficera kończącego służbę wojskową w ASzWoj.

10kwi

Prestiżowe certyfikaty „Studia z Przyszłością” dla WZiD ASzWoj

„Lotnictwo” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” to dwa kierunki realizowane przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, które zostały docenione w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.

10kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (9 kwietnia 2018 r.)

09kwi

BRAMA-18: Dywizja w działaniach taktycznych

9 kwietnia br. rozpoczyna się ćwiczenie studyjne BRAMA-18, realizowane przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej we współpracy ze Strażą Graniczną, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz podmiotami administracji rządowej i samorządowej.

08kwi

Czarna Dywizja na cyfrowych manewrach w ASzWoj

W niedzielę 8 kwietnia br. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie blisko 300 żołnierzy Czarnej Dywizji rozpoczęło ćwiczenie dowódczo sztabowe wspomagane komputerowo pk. BÓBR-18.