MENU
08cze

Wdzięczni Bohaterom - nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej

5 czerwca br. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom.

08cze

„U progu stulecia”. Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej

05cze

Delegacja ASzWoj podczas 47. Konferencji Komendantów Uczelni Wojskowych NATO

W dniach 29-31 maja br. rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz wziął udział w 47. Konferencji Komendantów Uczelni Wojskowych NATO, która odbyła się w Zagrzebiu w murach Chorwackiej Akademii Obrony, tegorocznego gospodarza...

28maj

Kurs planowania Comprehensive Operations Planning Directive (COPD)

W dniach 14-25 maja br. w Instytucie Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wydziału Wojskowego, przy współpracy z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej, realizowano panel planowania operacji według procedur NATO.

28maj

Bieszczadzka podróż studyjna „Pogranicznika”

W dniach 23-25 maja br. studenci Akademii Sztuki Wojennej należący do Koła Naukowego „Pogranicznik”, działającego przy Wydziale Wojskowym, uczestniczyli w podróży studyjnej do placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej dyslokowanych w miejscowościach: Korczowa, Medyka,...

25maj

Wyróżnienie w Olimpiadzie wiedzy o polskim przemyśle zbrojeniowym

23 maja br.w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień za udział w "Olimpiadzie wiedzy o polskim przemyśle zbrojeniowym. Edycja 2018".

25maj

Biblioteka cyfrowa ASzWoj coraz bliżej

W Akademii Sztuki Wojennej realizowany jest projekt pn. Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj, obejmujący digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku. 23 maja br. odbyło się oficjalne spotkanie z firmą ICT ProZone, głównym wykonawcą portalu, na którym...

25maj

Integracja przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego

W dniu 23 maja br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj odbyło się seminarium naukowe nt.: "Wybranych aspektów integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego".

24maj

73. rocznica rozbicia obozu NKWD w Rembertowie

23maj

Dyrektor WIM z wizytą w ASzWoj

21 maja br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorzem Gielerakiem.

23maj

Start ćwiczenia AIR SHIELD-18 w ASzWoj

W dniach 21-25 maja br. w Wydziale Wojskowym, przy współpracy z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej, prowadzone jest międzynarodowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pod kryptonimem AIR SHIELD-18.

22maj

Sekretarz stanu w MON z wizytą w Akademii Sztuki Wojennej

22 maja 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza z sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomaszem Zdzikotem.

18maj

Awanse w ASzWoj

18 maja br. w Sali Tradycji odbyły się uroczystości związane ze zmianami kadrowymi w Akademii Sztuki Wojennej.

17maj

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

17 maja br. w murach Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się VII ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Tematem szczegółowym tegorocznego spotkania była ochrona infrastruktury bezpieczeństwa...

17maj

Sztafeta Niepodległości i Ognisko Pamięci

Już w najbliższy czwartek, 21 czerwca br. odbędzie się Sztafeta Niepodległości, organizowana przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej. W tym sportowym wydarzeniu wezmą udział pracownicy, studenci i słuchacze ASzWoj.

16maj

Wizyta przedstawicieli Daniel Morgan Graduate School w ASzWoj

16 maja br. w Akademii Sztuki Wojennej wizytę złożyli przedstawicie uczelni Daniel Morgan Graduate School: Dziekan i Przewodniczący Narodowego Programu Bezpieczeństwa, dr Steven Meyer oraz Dyrektor ds. Studenckich, Tisia Saffold. Delegacji towarzyszył przedstawiciel Vision Group, Maciej...

16maj

Kadra CSOPBMR ASzWoj na szkoleniu w Drawsku Pomorskim

W dniach 14-15 maja br. kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczyła w metodycznych zajęciach pokazowych dotyczących organizowania i prowadzenia szkolenia z OBPMR na poziomie batalionu/dywizjonu przy wykorzystaniu Poligonowego ośrodka szkolenia z...

14maj

Nowy impuls dla relacji transatlantyckich. Daniel Morgan Graduate School zainaugurowało działalność w Europie

14 maja 2018 r. swoją działalność na Europę rozszerzyła specjalizująca się w tematyce obronności i bezpieczeństwa narodowego szkoła Daniel Morgan Graduate School of National Security (DMGS).

08maj

Podróż studyjna SKN „Pogranicznik”

30kwi

Zakończyło się ćwiczenie BRAMA-18

24kwi

Oblicza współczesnego terroryzmu

W dniach 23-24 kwietnia br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej odbyła się dwudniowa konferencja pt.: „Oblicza współczesnego terroryzmu”.

24kwi

Wojska inżynieryjne: zawsze gotowe, często pierwsze (BRAMA-18)

Scenariusz ćwiczenia BRAMA-18 przewiduje przemieszczenie dywizji i brygady z południowego, w odległy, północno-wschodni kraniec kraju. Nie sposób tego dokonać bez wojsk inżynieryjnych, których wyodrębnione zespoły kroczą zawsze na czele ugrupowania, sprawdzając, czy dalsze poruszanie...

22kwi

Stulecie odzyskania niepodległości

21kwi

Słuchacze i kadra ASzWoj odwiedzili polskie miejsca pamięci w Wilnie

21 kwietnia br. kadra oraz słuchacze Wydziału Wojskowego, kończąc II fazę ćwiczenia studyjnego BRAMA-18, odbyli podróż do Wilna.

20kwi

"Logistyka a Bezpieczeństwo" 2018 za nami

W dniach 19-20 kwietnia br. odbyła się IX edycja Konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo 2018”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Studentów Logistyki (KNSL) działające przy Instytucie Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

19kwi

Kolejne liceum pod patronatem ASzWoj

19 kwietnia br. w Sali Tradycji odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego objęcia patronatem przez Akademię Sztuki Wojennej CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza, należącego do Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie.

18kwi

Stosunki międzypaństwowe na Bliskim Wschodzie – perspektywa izraelska

17 kwietnia br. w Akademii Sztuki Wojennej gościł dr Lawrence Weinbaum, dyrektor Izraelskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych, z wykładem pt.: Stosunki międzypaństwowe na Bliskim Wschodzie z perspektywy izraelskiej. Rolę gospodarza tej wizyty pełnił płk prof. dr hab. Grzegorz...

17kwi

BÓBR-18, zakończenie szkoleniowego sprawdzianu

17kwi

Zadania Ogniw Podsystemu Pozamilitarnego (BRAMA-18)

Podczas ćwiczenia BRAMA-18, zagadnieniu współpracy z administracją publiczną poświęcono kilkugodzinne spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku we wtorek, 17 kwietnia br.

16kwi

Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

... ...23456789101112...