MENU

Wizyta Attaché Obrony Kazachstanu w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 21 listopada 2019 roku, odbyła się pierwsza wizyta Attaché Obrony Kazachstanu płk. Beibitem Imangozhinem wraz z jego zastępcą mjr. Kuanyshem Choparkovem.

W spotkaniu z ramienia Akademii uczestniczył prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, kierownik Biura Współpracy Zagranicznej ppłk Elżbieta Chorzemska oraz uczelniany koordynator programu Erasmus+ dr Marlena Blicharz.

Podczas wizyty  goście zostali zapoznani ze strukturą i zadaniami Akademii, a także z systemem edukacji wojskowej w Polsce.  Przedmiotem rozmów była potencjalna współpraca Akademii Sztuki Wojennej z Narodowym Uniwersytetem Obrony w Kazachstanie w formie wymiany słuchaczy wojskowych, kadry naukowo-dydaktycznej oraz możliwości rozwoju programu Erasmus+.


wróć