MENU

100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego - zapraszamy do udziału w konferencji

W murach Akademii Sztuki Wojennej, 5 grudnia 2019 roku, odbędzie się konferencja naukowa pt. „100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”.

Akademia Sztuki Wojennej, jako główny ośrodek naukowy w Polsce zajmujący się naukami o bezpieczeństwie, od stycznia 2017 roku realizuje projekt digitalizacji, przyznany w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki funduszom unijnym w wysokości blisko 12 mln złotych, możliwe będzie udostępnienie ponad 47 tysięcy zdigitalizowanych dokumentów. Należą do nich zasoby nauki z obszaru obronności i bezpieczeństwa, które zgromadzone są w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. Warto dodać, że BG ASzWoj posiada także bogatą kolekcję piśmiennictwa XIX-wiecznego, w tym książki dotyczące historii Polski, historii powszechnej i historii wojskowości.

W ramach projektu, już w styczniu 2020 r.,  zostanie uruchomiony Portal Bezpieczeństwa i Obronności, za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli bezpłatnie korzystać ze zgromadzonych zbiorów.

Celem nadchodzącej konferencji będzie podsumowanie prac związanych z udostępnieniem cyfrowym zasobów naukowych, a uczestnictwo w spotkaniu umożliwi podjęcie merytorycznej dyskusji i wymianę doświadczeń.

Udział w konferencji ma charakter nieodpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – bg.aszwoj@akademia.mil.pl (do 29.11.2019 r.). Liczba miejsc ograniczona.

* Zapraszamy do odwiedzenia zakładki konferencyjnej *
 

***

Program konferencji „100 lat naukowego bibliotekarstwa wojskowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności” 

5 grudnia 2019 r., godzina 9.00
Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej (blok 14, sala 30)
al. gen. Antoniego Chruściela 103
00-910 Warszawa

9.00-10.00
Rejestracja uczestników

10.00
Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników (płk dr hab. Tadeusz Zieliński, Prorektor ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej)

10.00-11.30
Panel I – Digitalizacja zbiorów i udostępnianie zasobów cyfrowych
(moderator dr Piotr Dobrowolski – Akademia Sztuki Wojennej)
1. Zarządzanie danymi badawczymi na platformie cyfrowej (dr Zuza Wiorogórska – Uniwersytet Warszawski)
2. Wyzwania digitalizacji i archiwistyki cyfrowej (dr Kamila Augustyn – Uniwersytet Wrocławski)
3. Digitalizacja w Bibliotece Głównej WAT: bariery i szanse (Iwona Piwońska –Wojskowa Akademia Techniczna)
4. System udostępniania zasobów naukowych Akademii Sztuki Wojennej (Jarosław  Łagoda - BonaSoft)

11.30-13.00
Rembertów Kolebka Orła Białego. Wycieczka po militarnych zabytkach Akademii Sztuki Wojennej
(przewodnik Elżbieta Jabłońska)

13.00-14.00
Obiad (Restauracja, blok nr 69)

14.00-15.30
Panel II – Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych
(moderator dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld – Wojskowa Akademia Techniczna)
1. Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej – aspekt organizacyjny (Piotr Baran – Akademia Sztuki Wojennej)
2. Historia bibliotekarstwa wojskowego i ich rola w udostępnianiu zbiorów (dr Piotr Dobrowolski – Akademia Sztuki Wojennej)
3. Czy biblioteka akademicka może być partnerem w procesie naukowo-dydaktycznym współczesnej uczelni? (Mariola Nawrocka – Wojskowa Akademia Techniczna)

15.30-16.00
Zakończenie konferencji (dr Piotr Dobrowolski – Akademia Sztuki Wojennej)

 


wróć