MENU

Międzynarodowa Konferencja pt. Intelligence Studies - a Necessity in the Changing World

8 listopada 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. ‘’Intelligence Studies - a Necessity in the Changing World’’. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Historii Wojskowej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych i innych organizacji naukowych z Polski i zagranicy. Konferencja miała charakter dyskusyjny i była podzielona na trzy panele, podczas których omówiono tradycje, perspektywy rozwoju i metody badań działalności służb wywiadowczych w Polsce i na świecie.

Moderatorem rozmów był dr Dominik Smyrgała, który przedstawił cel spotkania, specyfikę służb i wskazał na istotność ich rozwoju wobec współczesnych wyzwań. W pierwszym panelu Adam Bosiacki (Uniwersytet Warszawski) poruszył kwestie historycznych uwarunkowań sukcesów polskich służb specjalnych we wspólnocie wywiadowczej świata zachodniego. Z kolei Marek Świeczek (ASzWoj), w nawiązaniu do swojej nowej książki przybliżył kulisy operacji Trust.

W drugiej kolejności, przedstawiono referaty podsumowujące wiadomości na temat wojny informacyjnej. Ten panel koncentrował się na nowych strategiach i dotychczasowej aktywność Rosji w procesie dezinformacji. Referaty w tej części wygłosili Martin Svárovský (European Values), dr David Gioe (Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych w West Point), dr Bolesław Piasecki (ASzWoj), Kamil Basaj (Info Ops Polska).

W ostatniej części konferencji prof. Michael Goodman (King's College) przybliżył metody i proces nauczania przyszłych funkcjonariuszy służb specjalnych w Wielkiej Brytanii. Prelegenci gen. bryg. Radosław Jeżewski (Sztab Wojskowy Unii Europejskiej), dr Józef Kozłowski (ASzWoj) i dr David Gioe przedstawili cele i tradycję działań wywiadowczych oraz odpowiedzieli na pytanie, jak uczyć o wywiadzie.

Tematy referatów wywoływały liczne pytania. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za zaangażowanie i udział w wydarzeniu.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszego profilu na FB, w celu zdobycia bieżących informacji na temat przyszłych przedsięwzięć - LINK

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją zamieszczoną na polska-zbrojna.pl - LINK

#ASzWojConference2019


wróć