MENU

Jubileusz Centrum Szkolenia OPBMR

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, 16 października 2019 r., obchodziło 15-lecie swojej działalności.

Z tej okazji zorganizowano seminarium naukowe pt. „Edukacja oraz świadomość zagrożeń jako determinanty bezpieczeństwa CBRN*”.

Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz podkreślił wieloletni dorobek Centrum. Odniósł się do tradycji poprzedników przywołując nadanie laboratorium OPBMR imienia Centralnej Szkoły Gazowej z lat 1919-1939. Szczególną uwagę zwrócił na wkład Centrum w działalność naukową i ekspercką Akademii.

Uznanie dla Centrum wyraził także Inspektor Rodzajów Wojsk DG RSZ gen. bryg. Sławomir Owczarek, podkreślając wieloletni wkład w budowanie potencjału ludzkiego systemu OPBMR SZ RP. Przypomniał o 3 tysiącach absolwentów kursów prowadzonych przez Centrum, nie licząc słuchaczy innych form kształcenia w Akademii.

Za wieloletnią współpracę z Centrum podziękował również prezes Państwowej Agencji Atomistyki, a list gratulacyjny w jego imieniu odczytała pani Monika Skotniczna.

Wykład inaugurujący seminarium poświęcony roli CSOPBMR w budowaniu świadomości zagrożeń CBRN wygłosił płk dr Włodzimierz Wątor, szef Centrum.

Uroczystą część obchodów 15-lecia działalności Centrum zakończyło wręczenie przez rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej wyróżnień oficerom i pracownikom Centrum.

Seminarium zostało objęte patronatami honorowymi: Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

***

*Czynniki masowego rażenia (CBRN) – czynniki chemiczne (C), biologiczne (B), radiacyjne i nuklearne (RN)


wróć