MENU

Rozpoczęcie szkolenia w Szkole Administracji Obronnej (14 października 2019 r.)

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 14 października 2019 roku, rozpoczęło się szkolenie obronne grupy: starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy.

W trakcie szkolenia, druga grupa starostów i prezydentów miast, z trzech planowanych do objęcia szkoleniem obronnym w 2019 r., zapoznawana będzie z systemem obronnym państwa, zadaniami obronnymi oraz procedurami kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, systemem ochrony ludności, współdziałania z siłami zbrojnymi w trakcie działań obronnych, a także z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni i wojny informacyjnej.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak, dyrektor Szkoły Administracji Obronnej dr Mariusz Kamiński oraz przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej płk dr inż. Cezary Sochala.


wróć