MENU

"Przedsiębiorstwa Przyszłości Polskiego Przemysłu Obronnego" - zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

W dniach 25-26 października br. w Warszawie odbędzie się czwarta edycja konferencji naukowo-przemysłowej pt. „Przedsiębiorstwa Przyszłości Polskiego Przemysłu Obronnego”. W ramach tegorocznego spotkania po raz pierwszy przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu negocjacji w sektorze obronnym. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

Konferencja i warsztaty skierowane są do:

  • absolwentów kierunku studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”,
  • rozpoczynających studia na specjalności: „Zarządzanie projektami w instytucjach realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”,
  • zainteresowanych podjęciem studiów MBA D&S,
  • osób z sektora obronnego zainteresowanych pogłębianiem wiedzy.

 

Zapisy trwają do 19 października br. Szczegółowe informacje i kontakt dostępne są na stronie:
http://akademia.mil.pl/ppppo-iv-edycja


wróć