MENU

XV-lecie działalności Centrum Szkolenia OPBMR

W Akademii Sztuki Wojennej, 16 października 2019 r., odbędzie się seminarium naukowe z okazji 15-lecia działalności Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) w SZ RP.

Tematem seminarium, które rozpocznie się o godz. 10.00 w auli nr 30 (budynek nr 14, ul. Pontonierów 2), będzie „Świadomość zagrożeń oraz edukacja jako determinanty bezpieczeństwa CBRN*”.

Wśród współczesnych zagrożeń – rozpatrywanych zarówno w wymiarze globalnym, regionalnym, jak i lokalnym – szczególne miejsce zajmują zagrożenia CBRN. Działalność edukacyjna i kształcenie mają na celu przygotowanie nie tylko służb i instytucji, ale również ogółu społeczeństwa do przeciwdziałania tym zagrożeniom i ich efektywnego zwalczania. Wymaga to szerokiego i spójnego współdziałania uczelni, organów administracji publicznej, służb oraz ośrodków naukowo-badawczych.

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP od piętnastu lat wspiera proces kształtowania bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego, jądrowego i biologicznego, realizując szereg zadań, przede wszystkim o charakterze dydaktycznym, badawczo-rozwojowym, publicystycznym i eksperckim.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą problematyką do udziału w seminarium naukowym.

***

*Czynniki masowego rażenia (CBRN) – czynniki chemiczne (C), biologiczne (B), radiacyjne i nuklearne (RN)


wróć