MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (30 września 2019 r.)

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 30 września 2019 roku, rozpoczęło się szkolenie obronne grupy: starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z systemem obronnym państwa, zadaniami obronnymi oraz procedurami kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, systemem ochrony ludności, współdziałania z siłami zbrojnymi w trakcie działań obronnych, a także z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni i wojny informacyjnej.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak, dyrektor Szkoły Administracji Obronnej dr Mariusz A. Kamiński oraz przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej płk Jerzy Grzyb.


wróć