MENU

Kurs wstępny dla studentów pierwszego roku

W dniach od 20 września do 31 października 2019 roku na platformie edukacyjnej ILIAS dostępny jest obowiązkowy kurs wstępny dla studentów pierwszego roku.

Kurs obejmuje następujące moduły: „Korzystanie z platformy ILIAS”, „BHP zakres podstawowy”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe”, „Korzystanie z Biblioteki Głównej ASzWoj”, „Erasmus+” oraz „Savoir-Vivre dla studentów ASzWoj”  i kończy się testem. Po zaliczeniu testu zostanie wygenerowane „Zaświadczenie ukończenia kursu wstępnego”.

W celu odbycia kursu należy zarejestrować się na stronie www.ilias.akademia.mil.pl na platformie edukacyjnej. „Aby wypełnić formularz rejestracyjny, będziesz potrzebować swojego numeru indeksu – jeżeli go jeszcze nie znasz wpisz 1111, a po nadaniu numeru indeksu zmienisz go w zakładce profil osobisty”. Jeśli student posiada konto na platformie, nie musi się ponownie rejestrować i może zalogować się na dawne konto. Po zalogowaniu na platformę, należy odnaleźć „Kurs wstępny dla studentów pierwszego roku 2019” oraz zapisać się do niego.

Każdy student pierwszego roku jest zobowiązany do ukończenia kursu.

Pomoc techniczna: ilias@akademia.mil.pl

Grafika na bazie: www.freepik.com/katemangostar


wróć