MENU

Zmiany kadrowe

W Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej, 30 sierpnia br., odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy kończących służbę wojskową w strukturach uczelni.

Zawodową służbę wojskową zakończył ppłk Krystian Frącik, a ppłk Andrzej Furman został wyznaczony do pełnienia dalszej służby w Biurze Dyrektora Generalnego MON.

 — Z jednej strony, powinniśmy się cieszyć, że nasi oficerowie, wykładowcy awansują i przechodzą do innych jednostek resortu obrony narodowej. Świadczy to o tym, że doceniana jest ich praca, potencjał - doceniana jest Akademia Sztuki Wojennej. Z drugiej strony, powinniśmy się smucić, że z naszych szeregów ubywają wyśmienici  nauczyciele akademiccy  — powiedział dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski. W dalszych słowach dziekan Krakowski podziękował odchodzącym oficerom za pracę na rzecz Akademii i życzył wszelkiej pomyślności w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.

Uroczystość była również okazją do przywitania nowoprzybyłych do Akademii Sztuki Wojennej oficerów: mjr. Piotra Tomaśko i kmdr. ppor. Jarosława Wołowieckiego, którzy zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.

Jednocześnie mjr Piotr Tomaśko i st. chor. szt. Przemysław Śliwiński otrzymali akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe.

Płk Krakowski pogratulował awansowanym żołnierzom, a oficerom rozpoczynającym w uczelni służbę życzył satysfakcji i sukcesów.

W zbiórce uczestniczyła kadra oraz pracownicy Akademii. Wpis do „Księgi Pamiątkowej” i wspólna fotografia zwieńczyły uroczystość.


wróć