MENU

Uroczysta zbiórka z okazji Święta WP

W murach Akademii Sztuki Wojennej, 14 sierpnia 2019 r., odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Sejm, 30 lipca 1992 roku, ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Powrócono w ten sposób do przedwojennej tradycji obchodów w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Są dni, które upamiętniają wielką chwałę, wielki oręż Wojska Polskiego i takim dniem jest oczywiście 15 sierpnia. Zwycięska bitwa nad armią sowiecką, nad armią bolszewicką, w konsekwencji której ukształtowała się II Rzeczpospolita — powiedział rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Generał Parafianowicz podczas wystąpienia przypomniał historię oraz tradycję obchodów święta wojska w polskiej armii. Jedocześnie rektor-komendant podkreślił, że 15 sierpnia jest czasem szczególnym — Oddajemy cześć naszym wodzom (…). Obchodzimy Święto Wojska Polskiego, w dwudziestoleciu międzywojennym Święto Żołnierza, naszą viktorię, nasze zwycięstwo.

Podczas zbiórki żołnierzom zawodowym i pracownikom uczelni zostały wręczone akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe, odznaczenia państwowe, tytuły honorowe oraz odznaczenia i sygnety pamiątkowe.

AKT MIANOWANIA

 • ppłk Marcin Gromek

 

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI:

 • płk Włodzimierz Wątor

 

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI:

 • prof. dr hab. Jarosław Gryz

 

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

 • ppłk Jacek Lasota

 

WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ HONOROWĄ WOJSK LĄDOWYCH

 • ppłk Krystian Frącik
 • ppłk Krzysztof Puchała

 

WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RP – III STOPNIA

 • ppłk Wiesław Dołęga
 • ppłk Dariusz Kurzydło
 • ppłk Wojciech Turek
 • ppłk Jarosław Pałuba
 • mjr Tomasz Rowiński

 

WYRÓŻNIENI MEDALEM OKOLICZNOŚCIOWYM REKTORA-KOMENDANTA

 • płk dr hab. Bogdan Grenda
 • płk dr hab. Tomasz Jałowiec
 • płk dr Włodzimierz Wątor
 • płk Paweł Baran
 • płk Zbigniew Hynowski
 • dr hab. Mariana Kuliczkowski
 • dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jętkiewicz
 • dr Piotr Dobrowolski
 • dr Robert Kudelski
 • dr Aneta Nowakowska-Krystman
 • Renata Czerwińska
 • Irena Marczak

 

WYRÓŻNIENI SYGNETEM PAMIĄTKOWYM AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

 • mgr Stanisław Malinowski
 • ppłk dypl. Krzysztofa Puchała

 

Rektor-komendant pogratulował wyróżnionym żołnierzom i pracownikom, podziękował za dotychczasową służbę i pracę. Złożył także życzenia satysfakcji z wykonywanych zadań oraz sukcesów i dalszego rozwoju.

Uroczystość poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Napoleona Bonaparte z okazji 250. rocznicy urodzin francuskiego wodza. Bonaparte urodził się15 sierpnia 1769 r. w Ajaccio na Korsyce.


wróć