MENU

Wizyta przedstawicieli Akademii Dowodzenia Bundeswehry

W Akademii Sztuki Wojennej, 26 czerwca 2019 r., gościła delegacja niemiecka, której przewodniczył płk Ralf Lasinski. Wykładowców i słuchaczy kursu Sztabu Generalnego Akademii Dowodzenia Bundeswehry przyjął płk dr hab. Tadeusz Zieliński – prorektor ds. naukowych.

Wizyta delegacji niemieckiej w ASzWoj jest częścią tzw. podróży stolic, którą Akademia Dowodzenia Bundeswehry odbywa każdego roku. Uczestnicy kursu Sztabu Generalnego odwiedzają siedziby NATO i UE w Brukseli oraz w wybranych stolicach europejskich.

Podczas spotkania przedstawiono historię Akademii Sztuki Wojennej oraz jej misje i zadania. Poruszane były również zagadnienia dotyczące kierunków rozwijanej współpracy międzynarodowej, w tym oferty studiów skierowanej do oficerów zagranicznych.

Prof. Krzysztof Bojko wygłosił prelekcję  pt. „Quo vadis Europo – przyszłość europejskich sił zbrojnych w NATO i UE z punktu widzenia Polski”. Na wstępie przedstawił tło historyczne, a następnie rolę Polski w NATO i UE. Ponadto prof. Bojko omówił wyzwania stojące przed naszym krajem w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. 


wróć