MENU

Projekt eNOTICE

W dniach 21-24 czerwca br. w Gurcy (Francja) przedstawiciel Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczył w kolejnym spotkaniu konsorcjum realizującego projekt eNOTICE. Celem projektu jest stworzenie paneuropejskiej sieci centrów i ośrodków szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i radiacyjnego.

Spotkanie poświęcone sprawom organizacyjnym i koordynacji zaangażowania partnerów w zadania projektowe, przeplatane było udziałem w wybranych epizodach międzyresortowego ćwiczenia reagowania na zdarzenia CBRN. W oparciu o zasymulowany atak terrorystyczny z użyciem broni chemicznej na kino, zgrywano działanie służb cywilnych i wojskowych dystryktu Seine-et-Marne.

Na szczególne uznanie zasługuje sprawna koordynacja działań i realizacja wsparcia logistycznego działań. W szpitalu polowym, utworzonym na potrzeby ćwiczenia, prowadzono segregację i udzielano specjalistycznej pomocy porażonym, którzy w dalszej kolejności poddawani byli likwidacji skażeń. Ćwiczącym asystowali instruktorzy, korygując na bieżąco zauważane błędy.

Równolegle ćwiczono również procedury udzielania pomocy medycznej w przypadku masowych porażeń w oparciu o komputerowe środowisko symulacyjne. Nad prawidłowym, zgodnym z planem, rozwojem sytuacji czuwali animatorzy. Wymagali oni od ćwiczących rozwiązywania problemów wynikających ze zmieniającej się sytuacji, co wpływało na realizm szkolenia.


wróć