MENU

Uroczyste otwarcie wystawy "Polski gen wolności"

W Klubie Akademii Sztuki Wojennej, 15 maja 2019 r., uroczyście otwarto wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918) ”.

Zgromadzoną kadrę uczelni, pracowników oraz studentów przywitał rektor-komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. Na początku wystąpienia rektor podziękował dr. Jarosławowi Szarkowi  prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej za możliwość zaprezentowania ekspozycji w murach rembertowskiej uczelni.

 Jest mi niezmiernie miło, że ta ciekawa wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Szczecinie trafiła do Akademii Sztuki Wojennej (…)Przekaz ekspozycji jest dla nas Polaków bardzo wymowny, zwłaszcza w okresie, kiedy wciąż wspominamy i świętujemy jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – powiedział gen. Parafianowicz. – Tym bardziej cieszy mnie fakt, że wystawa gości w Akademii w czasie naszych obchodów jubileuszowych, ponieważ doskonale obrazuje, jak ważne jest kultywowanie tradycji i przekazywania historii – dodał.

Rektor-komendant podkreślił, że słowo „gen” pojawia się w tytule ekspozycji nieprzypadkowo i nie chodzi  jedynie o oś czasu, która swoim kształtem nawiązuje do łańcucha DNA oraz zawiera najważniejsze daty wielowątkowej, wielopokoleniowej historii, ale przede wszystkim o wspólnotę – wspólne korzenie i wspólne 150 lat zmagań na różnorodnych polach aktywności – zarówno wojskowej, kulturalnej, jak i politycznej – o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Uroczystość uświetnił wykład dr. Jarosława Szarka  prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który odniósł się do najważniejszych momentów walk o wolność i polską państwowość w dziejach naszego kraju. Przywoływał sylwetki osób, które dążąc do odzyskania niepodległości, zapłaciły najwyższą cenę. Próbował także odpowiedzieć na pytanie – w czym tkwi fenomen genu niepodległości, który posiadają kolejne pokolenia Polaków?

Prezes IPN nawiązując do bogatej tradycji ASzWoj, stwierdził, że wojsko polskie, armia jest jednym z fundamentów niepodległości, ale ważną rolę w dążeniach niepodległościowych odegrała także polska kultura oraz ludzie Kościoła, którzy kreowali silne więzi społeczne.

 Historia, tożsamość oraz pamięć o przeszłości stanowią naszą siłę, bez tych wartości możemy zapomnieć, kim tak naprawdę jesteśmy – powiedział dr Szarek.

Po zakończeniu części oficjalnej przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej oprowadził zgromadzonych po wystawie.


wróć