MENU

Konferencja: stulecie polskiego wywiadu i kontrwywiadu

Dzisiaj w godz. 10.00-13.00,  w Akademii Sztuki Wojennej, odbędzie się konferencja „Stulecie powstania Oddziału II Sztabu Generalnego – 100 lat polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego”.

Organizatorami przedsięwzięcia są Akademia Sztuki Wojennej, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Wojskowe Biuro Historyczne.

Celem konferencji jest upamiętnienie Rozkazu nr 139 Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, który z dniem 11 maja przekształcał Oddział VI Sztabu Generalnego w Oddział II. Pod tą nazwą wywiad i kontrwywiad II Rzeczypospolitej święciły swoje największe sukcesy, a popularne określenie „Dwójka” stało się zwyczajową nazwą wojskowych służb specjalnych.

Wydarzenie wpisuje się także w ciąg obchodów wydarzeń związanych ze stuleciem niepodległości Polski, począwszy od jej odzyskania 11 listopada 1918 roku, aż po zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w roku 1920, do którego Oddział II walnie się przyczynił.

W trudnych realiach politycznych okresu międzywojennego, był on w istocie pierwszą wysuniętą rubieżą obrony Rzeczypospolitej przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Nie do przecenienia jest jego rola w zwycięstwie nad bolszewikami, ujawnieniu współpracy niemiecko-sowieckiej po podpisaniu Traktatu w Rapallo, a także ochrona sił zbrojnych przed służbami wywiadu państw ościennych. Wreszcie, polski wywiad miał także znaczący wkład w zwycięstwo Aliantów w II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem złamania niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”, zdobycia planów Wału Atlantyckiego, przygotowania Operacji „Torch” w Afryce, przeprowadzenia operacji dezinformacyjnej dotyczącej faktycznego miejsca lądowania Aliantów w Normandii, czy zdobycia fragmentów pocisku V-2.

Profil ideowy oficerów Oddziału II, osadzony w tradycji walki o niepodległość, a także niekwestionowane osiągnięcia profesjonalne mogą być wzorem również dla współczesnych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojskowych służb specjalnych. Stąd też, na wniosek Służby Wywiadu Wojskowego, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ustanowił dzień 11 maja świętem SWW.


wróć