MENU

PIERWSZE W HISTORII ĆWICZENIA JOINT RESOLVE-19

Bałtycka Akademia Obrony (Baltic Defence College BALTDEFCOL) i Akademia Sztuki Wojennej prowadzą wspólnie pierwsze ćwiczenia pod kryptonimem Joint Resolve-19.

Joint Resolve-19 realizowane jest w Warszawie od 6 do 25 maja 2019 r. Wojskowe uczelnie z Tartu (Estonia) i Rembertowa sprawdzą umiejętności wojskowych i cywilnych studentów podczas ćwiczenia na poziomie operacyjnym.

W ćwiczeniu bierze udział około 250 uczestników z 19 państw NATO i krajów partnerskich, w tym eksperci merytoryczni (ang. Subject Matter Experts), wojskowi obserwatorzy, nauczyciele akademiccy, doświadczeni praktycy/dowódcy (Senior Mentors). Studenci BALTDEFCOL i ASzWoj wspólnie realizują proces planowania operacyjnego (NATO Operations Planning Process − OPP) i założenia sojuszniczej doktryny operacyjnej (Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive − COPD).

Głównym celem tego wielonarodowego przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów w rozwiązywaniu złożonych problemów operacyjnych, które wynikających z ćwiczenia działań objętych artykułem 5 w NATO. Scenariusz opracowany na potrzeby ćwiczenia zakłada narastający kryzys polityczny i militarny fikcyjnych państw, który przekształca się w otwarty konflikt zbrojny.

W pierwszym etapie Joint Resolve-19  studenci mają za zadanie wspólnie opracować plan operacji sił sojuszniczych. W tym celu wykorzystują standardowe procedury obowiązujące w międzynarodowych sztabach wojskowych NATO.

Poprawność przyjętych przez ćwiczących oficerów rozwiązań oraz umiejętności dowodzenia operacją sił sojuszniczych, podczas etapu planowania, zostanie przetestowana w trakcie II fazy ćwiczenia (kierowanie operacją). Wykorzystany do tego celu będzie najnowszej generacji system komputerowy Joint Theater Level Simulation (JTLS), udostępniony studentom przez Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

W ramach porozumienia pomiędzy komendantami BALTDEFCOL i ASzWoj, ćwiczenia Joint Resolve będą odbywały się co roku. Celem  wspólnego  przedsięwzięcia edukacyjnego jest doskonalenie sztuki operacyjnej w uczelniach.

Tegoroczni studenci BALTDEFCOL i ASzWoj uczestniczący w ćwiczeniu oraz obserwatorzy i goście Joint Resolve-19, pochodzą z Kanady, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Gruzji, Niemiec, Węgier, Włoch, Korei Południowej, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Kierownikami ćwiczenia (Officers Scheduling the Exercise − OSEs) są komendant BALTDEFCOL gen. dyw. Andis Dilans i rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Opracował: Chief Public Affairs Office ćwiczenia Joint Resolve-19, Dariusz Kryszk

Zobacz więcej:


wróć