MENU

Warsztaty: wizerunek współczesnego żołnierza WP

W Akademii Sztuki Wojennej, w dniach 25-26 kwietnia 2019 r., odbyło się szkolenie poświęcone sposobom prezentacji współczesnych Sił Zbrojnych RP. Warsztaty pt. „Jak efektywnie komunikować sprawy wojska w XXI wieku” zainaugurował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

– Dziś musimy w nowoczesny sposób informować opinię publiczną (…). Chodzi o to, żeby społeczeństwo rozumiało specyfikę służby (…), aby Polacy wiedzieli, na czym polega służba w Wojsku Polskim, jak ona przebiega i jakie są zadania, które powierza się żołnierzom Wojska Polskiego – powiedział szef MON. Minister Błaszczak zwrócił uwagę, że w nowoczesnej komunikacji ważna jest kreatywna i oryginalna forma przekazu, ale także zrozumiały język. Podkreślił, że w procesie przekazywania informacji istotne są rzetelność, pokora i odpowiedzialność.

W uroczystości otwarcia uczestniczył także gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej.

Chcemy na tych warsztatach zastanowić się, jak wyglądać ma nowoczesna komunikacja, w jaki sposób techniki, które są dzisiaj dostępne wspomagają nas i jakie stawiają przed nami wyzwania w różnych obszarach – powiedział podczas wykładu inauguracyjnego gen. Andrzejczak.

Ponad 120 uczestników, w tym oficerów prasowych, oficerów komunikacji społecznej, starszych podoficerów dowództwa oraz psychologów, w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych zgłębiło zagadnienia związane z wizerunkiem współczesnego żołnierza Wojska Polskiego. Sposoby komunikacji, komunikacja wewnętrzna, wojsko w mediach oraz media społecznościowe – to główne tematy, z którymi wojskowi zmierzyli się  podczas warsztatów.

Zajęcia zorganizowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego miały na celu dokonanie analizy wizerunku żołnierza WP, pożądanych zachowań oraz cech osobowościowych żołnierzy. Dodatkowo przeprowadzono dyskusje eksperckie na temat wizerunku żołnierza w ramach komunikacji wewnętrznej (in group) oraz środowiska cywilnego (out group), a w efekcie wypracowano wnioski i rekomendacje.

W trakcie spotkania Minister Obrony Narodowej wyróżnił czterech żołnierzy, którzy m. in. udzielili pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Została również wykonana pamiątkowa fotografia.


wróć