MENU

SPOTKANIE WIELKANOCNE

W Akademii Sztuki Wojennej, 18 kwietnia 2019 roku, odbyło się tradycyjne spotkanie rektora – komendanta gen. bryg. dr inż. Ryszarda Parafianowicza ze społecznością akademicką z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Rektor-komendant ASzWoj zebranym żołnierzom, pracownikom oraz przybyłym gościom, tajemnicę świąt wielkanocnych przybliżył słowami papieża Jana Pawła II -  Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. Gen. Parafianowicz nawiązując do tej sentencji, życzył wszystkich wytchnienia od codzienności, okazji do refleksji nad zbliżającym się Triduum Paschalnym oraz radości z przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.

 - Święta Wielkiej Nocy, to czas spotkania z Chrystusem, który pokonuje w człowieku to, co słabe, grzeszne – po to, aby napełnić nas nadzieją (…). Tej nadziei Państwu życzę, zarówno na czas świętowania, jak i na kolejne dni - powiedział ks. kan. mjr dr Ireneusz Biruś, proboszcz parafii p.w. św. o. Rafała Kalinowskiego.

Po poświeceniu pokarmów przez kapłana, odbyło się składanie życzeń i degustacja wielkanocnych potraw.

Przedświąteczne spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań i prac zrealizowanych w Akademii Sztuki Wojennej. Rektor-komendant  omówił również nowe wyzwania, które w najbliższym czasie czekają uczelnię i podziękował wszystkim za rzetelną realizację powierzonych zadań.


wróć