MENU

75. rocznica obrony radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej

Uroczystości patriotyczne związane z rocznicą obrony radiostacji Komendy Głównej AK odbyły się 4 marca 2019 r. w Rembertowie. Obchody zorganizowane zostały przez władze dzielnicy Rembertów oraz Szkołę Podstawową nr 217 im. Obrońców Radiostacji.

W 75. rocznicę tragicznych wydarzeń, przy pomniku u zbiegu ulic Gawędziarzy i Haubicy, społeczność rembertowska oddała hołd żołnierzom poległym w walce z gestapo. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, kombatanci z dawnego Rejonu „Dęby”, delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, delegacje wojskowe.

Akademię Sztuki Wojennej reprezentowali ks. mjr dr Ireneusz Biruś – kapelan ASzWoj oraz ppłk Jacek Jarzyna. Obecni byli także przedstawiciele organizacji studencko-doktoranckiej „Patriota", którzy pod monumentem złożyli wiązankę kwiatów i znicze. Ważną częścią obchodów był uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie oraz przemarsz kombatantów i pocztów sztandarowych.

  ***

Pomnik Obrońców Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej znajduje się u zbiegu ulicy Gawędziarzy i Haubicy, w warszawskiej dzielnicy Rembertów. Poświęcony jest żołnierzom, którzy bronili radiostacji przy ulicy Gawędziarzy 24. W jej osłonie służbę pełnili członkowie Armii Krajowej z plutonu Dywersji Bojowej AK „Dęby”.

Pomnik został odsłonięty 26 września 1982 roku. Ne jego płycie wyryty jest napis: W dniu 4 marca 1944 roku spełniając żołnierski obowiązek i broniąc tajnej Radiostacji KG Armii Krajowej, umieszczonej w domu przy ulicy Gawędziarzy 24 d. Okuniewska, zginęli bohatersko walcząc z gestapo kap. pchor. Eugeniusz Bocheński ps. „Dubaniec”, lat 23, dowódca Osłony Radiostacji, kap. pchor. Stefan Łyszkiewicz ps. „Pechowiec”, lat 19, żołnierz Osłony Radiostacji. 

Zdjęcia: Piotr Stanisławski


wróć